Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin İl ve Bölge Ekonomisine Katkıları