ENBİYO

Firmanın Odaya Kayıtlı Olduğu Meslek Gurubu: Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler İştigal konusu: Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri; doğal bilimler, ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri ve tarımsal araştırmalar faaliyetleri, biyolojik sistemlerin bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı olarak mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunmak ve anasözleşmesinde yazılı diğer işler.

Detay