12 Haziran 2018 SALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 16)Değerli Girişimcilerimiz;

12 Haziran 2018 tarihli "KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO: 16)" değişiklik yayınlandığı tarih ile web sitemizden yayınlanmış ve mail ile de duyurusu yapılmıştır. 

Söz konusu TEBLİĞ.pdf ile yapılan değişiklikleri, tekrar hatırlatmak amacıyla ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Tebliğde;

Projelerin belgelendirme şartları, nitelikli harcama hesaplama örnekleri gibi konulara yer verilmekte ayrıca yararlanılan muafiyetlerle ilgili de değişikliklerden bahsedilmektedir. 

Dokümanı dikkatlice incelemenizi mali müşavirlerinizle paylaşmanızı önemle rica eder, iyi çalışmalar dileriz. 

ATAP A.Ş.