2022 YILI BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ KAYNAK ÇAĞRISIhttps://bebka.org.tr/duyuru/2022-yili-bolgesel-girisim-sermayesi-kaynak-cagrisi-ve-mali-destek-programi-ilani

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler doğrultusunda, TR41 Bölgesinde hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişim ve KOBİ’lere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasının hayata geçirilmesini amacıyla 2022 yılı için “Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı” ilan edilmiştir.

Bölgesel girişim sermayesi desteği, Ajans Tarafından Ortak Olunacak Girişim Sermayesi Fonlarına Yatırım Taahhüdünde Bulunacaklara İlişkin Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı aşamalarını içermektedir.

  1. Kaynak Çağrısı

BEBKA, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ile yatırım yapmak üzere kurulacak ya da kurulmuş olan girişim sermayesi fonlarına 100 milyon TL destek sağlama taahhüdünde bulunacaktır. Kaynak çağrısı ile bölgesel girişim sermayesi desteğinden yararlanabilecek fonlara Ajans ile birlikte katkı sağlayabilecek nitelikli yatırımcılardan kaynak aktarma taahhütleri alınacaktır.

Program kapsamında fazla sayıda girişime finansman sağlamak ve girişimlere yapılacak yatırımların daha yüksek tutarlarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla girişim sermayesi fonlarına bulunulacak taahhüt miktarının artırılması için BEBKA, nitelikli yatırımcıları girişim sermayesi fonlarına taahhütte bulunmaya davet etmektedir.

Başvuru yapmak için son tarih 27/10/2022 saat 17:30 olarak belirlenmiştir. Başvurular için ekte yer alan Yatırım Mutabakatı Taahhüt Formunun hazırlanıp Ajans merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yatırım Mutabakatı Taahhüt Formu için tıklayınız.

  1. Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı

Girişim sermayesi fonları ile Bölgede yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin artırılması, böylece girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla en az 100 milyon TL bütçeli Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Program kapsamında teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı iş modeline sahip girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapılabilecektir. Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapılması öncelikli görülmektedir.

Desteklenecek her bir fon için taahhüt tutarı asgari 5 milyon TL ile azami 30 milyon TL arasında olacaktır. Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır.

Ajans, mevcut fonlara ve bölge dışında kurulacak fonlara toplam taahhüt büyüklüğünün azami %25’i oranında; Bölge aktörleri ortaklığında kurulacak fonlara ise azami %50 oranında katılım sağlayacaktır.

Başvurular için son tarih 30/09/2022 saat 17.30 olarak belirlenmiştir.

Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgiyi içeren başvuru rehberi için tıklayınız.