7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ve diğer kanunlarla ilgili bilgi notuDeğerli Girişimcilerimiz;


Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ESO'ya gönderilen bilgi notunda, 7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacaklarının Yeniden  Yapılandırılması Hakkındaki Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler hakkında kısa ve anlaşılır açıklamalar yapılmış olup, bu kapsamda son başvuru tarihleri ile konulara ilişkin detaylar yazıda belirtilmiştir.

Eskişehir Sanayi Odası üyelerine önemli bir fırsat sunan bu yapılandırmaya ilişkin bilgi notu, e-postamız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

ATAP A.Ş.