Hakkımızda

ETGB - Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

ETGB , 10 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "2003/5390 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin" Bakanlar Kurulu kararı ile yasal olarak faaliyete geçmiştir. ETGB ilk olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 510 dönümlük bir alana konuşlandırılmış olup iki ayrı piramit binası inşa edilmiştir. Artan girişimci talebi doğrultusunda Yazılımkule inşa edilerek 2008 yılı içinde hizmete sunulmuştur. 28 Temmuz 2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu kararı ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki taşınmazın “ETGB Anadolu Teknoparkı Ek Alanı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü’ndeki taşınmazın ise “ETGB Osmangazi Teknoparkı Ek Alanı” olarak adlandırılarak ETGB kapsamına alınmıştır. Fiziki alanların girişimcilerin ihtiyacına cevap verebilir nitelikte olması için yapılan çalışmalar neticesinde Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik kampüsünde yeni bir teknopark binası yapılmış 2017 yılı başında faaliyete geçmiştir. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş çalışmaları da, yukarıda belirtilen örnekler doğrultusunda ESO'nun çağdaş teknolojiye ve bu teknolojinin yerel kaynaklarla geliştirilmesine verdiği önemin bir sonucunda atılmış bir adımdır. Bu bölgenin oluşturulmasında kentte yer alan Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinin yaratmış olduğu bilimsel sinerjide katılarak, üniversite-sanayi işbirliği yönünde örnek bir çalışma ortamı yaratılmıştır. Şu anda Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş (ATAP A.Ş) bu düşünceden yola çıkarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu’ndan aldığı destek ile 18 Eylül 1990 yılında kurulmuştur. ATAP A.Ş Türkiye’de kurulan ilk TGB yönetici şirketidir.

ETGB
ATAP
A.Ş.


Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin başlıca amaçları; ülke sanayiinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ'lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörünün işbirliği sağlamak ile yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve kişi başına düşen teknolojik ürün ihracatımızı arttırmak olarak sıralanabilir.
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, uzun vadede yaklaşık 300 AR-GE çalışması yapan firma ile 5.000 nitelikli AR-GE elemanı ve yıllık 500 Milyon Dolar katma değer yaratılması hedeflenmektedir. Amaç "yükte hafif, pahada ağır" mallar (ürünler) üretmek, bu malların çeşitliliğini artırmak, dünya pazarlarında söz sahibi olacak teknolojiler ve yenilikler üretilmesini sağlamaktır.
Ülkemizin teknoloji seviyesinin üzerinde üretim yapan kurumların kümelendiği, nitelikli elemanın ve akademik personelin yeterli sayıda olduğu bölgenin böyle bir mekanizmayla ve onun getireceği teşvik unsurları ile dönüşüm yaşayacağı ve bu modeliyle ülkemizin örnek merkezlerinden biri olacağı mutlaktır. Bilindiği gibi Eskişehir gelişmiş sanayii, yüksek ihracat oranı, yeni ve ileri teknoloji üretme konusunda uzmanlaşan firmaları, nitelikli eleman yapısı ve iki üniversitesi ile ülkemizin en uygun illerinden biri konumundadır. Bu konum Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle daha da güçlenecektir.
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde;
Endüstri kökenli girişimciler
 Üniversite kökenli girişimciler
Yerli ve yabancı AR-GE şirketleri
Yerli ve yabancı şirketlerin AR-GE bölümlerinin yer alması planlanmaktadır.
Ürün haline getirilebilecek, yeni bir fikre sahip ancak AR-GE ortamı bulamayan her türlü teknolojik çalışma yapan kişiler bölgeden yararlanabilecektir.
Bölgede AR-GE ağırlıklı ihracat şansı yüksek uluslar arası pazarda rekabet edebilir yenilikçi (innovative) ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir.
ETGB bulunan başlıca sektörler ise;
Bilgisayar ve Bilişim teknolojileri
Yazılım ve donanım
İletişim
Animasyon
Biyoteknoloji
Savunma ve Havacılık
Seramik ve kompozit malzemeler ile Sanayi kuruluşlarının her türlü AR-GE faaliyetlerini yapabileceği ve yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği diğer alanlardır.

Değerlerimiz

Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına ürün, süreç ve hizmetler olarak sunan küresel bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmaktır.

Özgünlüğe saygı, yeniliğe açıklık ve paylaşımcılık ilkeleri temelinde yeni fikirleri destekleyen ileri ve çağdaş bir sistem kurmak.

Girişimcilerin, paydaşlarımızın ve ortaklarımızın inovasyona dayalı ileri teknoloji alanındaki girişimlerini veya düşüncelerini yönlendirmede, geliştirmede ve yenileştirmede basvuracakları temel kaynak olmak.
Üniversite - sanayi işbirliği olgusuna destek olmak ve gelişmesinde köprü görevi görmek, Üniversite bünyesinde yer alan araştırma olanaklarının ve bilgi birikiminin katma değere dönüşmesine katkı sağlamak Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak, Teknoloji transferi ve bilgilendirilme için uygun ortam sağlamak Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, Nitelikli işgücüne istihdam yaratmak

Neden Biz ?

 • Teknolojik Altyapı

  Firmalar için gerekli olan teknolojik bileşenler, Isı kaybı ve elektrik tüketimi azaltıcı önlemler, Çalışanlar için ortak sosyal yaşam alanları
 • Teknopark Tecrübesi

  Bünyesinde İnovasyon ve Ar-Ge sonuçlarının ürüne dönüştüğü onlarca nitelikli girişimci ve üretici firmasıyla, Türkiye'nin ilk teknoparkı ve 27 yıllık teknopark tecrübesi..
 • Konum Avantajı

  Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi gibi Eskişehir'in en gözde yerleşkelerinde ofis sahibi olabilir, Konum avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Kuruluş

Eskişehir Teknoparkı İlk olarak Anadolu Üniversitesi Tepebaşı Yunusemre Kampüsü Yerleşkesi’nde Dünya Bankası Fonları ile kuruldu.

1991

Üniversite İşbirliği

Gün geçtikçe büyüyen teknopark bünyesinde firmaların artması ile Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde yeni ek alanlar açıldı.

2009

Osmangazi Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsünde bulunan yerleşkede, Teknolojik altyapı ve sosyal faaliyetleride kapsayacak şekilde yeni TEKNOPARK binası yapıldı.

2016
TARİH
ÇE

ATAP A.Ş.

4691 TGB Kanunu ile Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı - ATAP A.Ş. yeniden yapılandırılarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi - ETGB Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer almaya başladı.

2003

Bölgesel Genişleme

Bilecik İlinde bulunan Şeyh Edebali Üniversitesinde teknopark firmalarının yerleşim ve faaliyet gösterebilmeleri için ek alan çalışmalarına başlandı.

2013

İnovasyon Merkezi

Avrupa Birliği Projesi kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi kurulması yönünde çalışmalara başlandı.

2017

Teknopark Verilerimiz

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesinde bulunan yerleşkelerimizdeki firmalar, personel sayıları, yerleşke doluluk oranları hakkında öğrenmek istediğiniz verileri sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.


 • Organize Sanayi

 • Anadolu Üniversitesi

 • Osmangazi Üniversitesi

 • Genel Doluluk Oranı

İstatistikler

8243
m2 Kapalı Alan
106
Aktif Firma

438
Çalışan Personel
187
Geçerli Proje

ATAP A.Ş. Ekibimiz

Dr. Sedat TELÇEKEN

Dr. Sedat TELÇEKEN

Genel Müdür / General Manager

sedatatap.com.tr

Arınç ZEYBEK

Arınç ZEYBEK

Tesis Yönetimi ve Operasyon Sorumlusu / Facility Management and Operation Supervisor

arinczeybekatap.com.tr

Hasan GÖDE

Hasan GÖDE

İş Geliştirme Uzmanı / Bussiness Development Expert

hasangodeatap.com.tr

Seda GÜRCÜOĞLU ERİŞ

Seda GÜRCÜOĞLU ERİŞ

Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu / Project Monitoring and Evaluation Supervisor

sedaatap.com.tr

İpek Aslı TİRYAKİ

İpek Aslı TİRYAKİ

Uluslararası İlişkiler Uzmanı / International Relations Expert

asliatap.com.tr

Rana KARAKOÇ

Rana KARAKOÇ

İş Geliştirme Uzmanı / Bussiness Development Expert

ranaatap.com.tr

Hakan ÜNAL

Hakan ÜNAL

Birim Yöneticisi / Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi

hakan.unaletim.org.tr

Dilek CANDÜZ

Dilek CANDÜZ

Proje Yöneticisi / Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi

dilek.canduzetim.org.tr

Serhat YUDAR

Serhat YUDAR

Tasarım Mühendisi / Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi

serhat.yudaretim.org.tr

Tarkan Taşkın

Tarkan Taşkın

Tasarım Uzmanı / Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi

tarkan.taskinetim.org.tr

Serhan ÖGEL

Serhan ÖGEL

İmalat Süreçleri Operasyon Teknisyeni / Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi

serhan.ogeletim.org.tr

Gülten ÇAKICIER

Gülten ÇAKICIER

Destek Personeli / Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi

Recep YAVUZEL

Recep YAVUZEL

Destek Personeli / Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi

Hasan GÜNER

Hasan GÜNER

Destek Personeli / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yerleşkesi

Osman Serhat DURSUN

Osman Serhat DURSUN

Destek Personeli / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yerleşkesi