Süreç  • İnternet sitemizin "başvuru" sekmesi üzerinden indireceğiniz formu eksiksiz doldurduktan sonra  formların tüm sayfaları firma imza yetkisine sahip kişilerce imzalanmalı ve firma kaşesi ile mühürlenmeli, başvuru belgeleri 4 (dört) kopya olarak, ayrıca CD ortamında ATAP A.Ş.’ye teslim edilmelidir.


  • Başvuru formuyla beraber yeni proje bilgi formu doldurulup tek nüsha olarak imzalı kaşeli şekilde ATAP A.Ş.'ye teslim edilmelidir.

  

  •  Başvuru yapmakla, formlarda ve ekinde vermiş olduğunuz bilginin ileriye dönük beklentileri, niyetleri veya tahminleri içeren nitelikte olanlar hariç, doğru ve tam olduğunu beyan etmiş oluyorsunuz.  Bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sözleşme imzalanmasından sonra tespiti halinde ETGB Yürütme Kurulu, sözleşmenizi feshetme yetkisi ve hakkına sahiptir.

 

  • Başvuru formunu doldurduktan sonra, başvurunuza firmanızı ve projelerinizi detaylı olarak anlatan –broşür ve tanıtım kataloğu da dahil olmak üzere- her türlü dokümanı eklenmelidir. Ayrıca, ETGB’de gerçekleştireceğiniz projelerinizi daha detaylı anlatmak amacıyla proje yönetim planı, zamanlaması, iş tanımı ve dağılımı bilgilerini de başvurunuza ekleyiniz. Verdiğinizi bilgilerin kapsamı ve ayrıntısı ETGB’ye kabulünüzde etkili ve önemli olacaktır.Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.


.