AB Birlik Programlarına Ülkemizin KatılımıSayın Yetkili,

Ülkemiz hem Avrupa  Birliği (AB)’nin aday ülkelere yönelik mali yardımlarını içeren Katılım Öncesi  Yardım Aracı'ndan (IPA) yararlanmakta, hem de AB üye ülkeleri ve aday ülkeler  arasında Birlik politikaları ile ilgili işbirliğini teşvik etmek üzere  uygulanan Birlik Programları ve Ajanslarına 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan,  "Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel  İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" uyarınca 2003 yılından bu yana katılım  sağlamaktadır. 

 

Bu itibarla,  2014-2020 döneminde imzalanan katılım anlaşmaları ile ülkemiz; Ufuk 2020  (Horizon 2020) Programı, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği  (COSME) Programı, Erasmus+ Programı, Avrupa Dayanışma Programı (ESC)  (2019-2020), İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI), Customs 2020, Fiscalis  2020, Sivil Koruma Mekanizması (CPM), Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve Avrupa  Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'ne (EMCDDA) katılım  sağlamaktadır.

 

Bu çerçevede,  ülkemizin katılım sağladığı Birlik Programlarından olan Ufuk 2020, CoSME,  Erasmus+, EaSI ve ESC kapsamında açık olan çağrılar ile ilgili ulusal düzeyde  yürütülen çalışmalar neticesinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan  girişimciler tarafından başvuruda bulunulabilecek açık çağrılar listesi ekte  sunulmuştur.

 

İyi çalışmalar dileriz.

Teknoloji  Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanlığı