ANKET ÇALIŞMASI/ AB IPA Projemizin KabulüSayın Girişimcilerimiz,

Havacılık, Raylı Sistemler, Makine İmalat, Beyaz Eşya sektörlerindeki ihtiyaçları da karşılamak üzere ATAP A.Ş. adına, çok paydaşlı olarak hazırlanan “Eskişehir Tasarım ve İnovasyon  Merkezi” projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Rekabetçi Sektörler Programı web sitesindeki açıklamaya göre; RSKD’nin de paydaşı olduğu projemiz desteklenme öncelikli olarak 1. Grupta yer almaktadır.

Projemiz ile hayata geçirilecek; “Tasarım ve İnovasyon” başlıklı AB – IPA projesine veri sağlamak amacıyla ESO hamiliğinde ve onayı ile Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından bir anket çalışması yapılmaktadır.

Çalışma ile ilgili olarak ESABİGEM A.Ş. istatistik uzmanları görevlendirilmiş olup sizlere yardımcı olacaklardır.

Doldurulan anketleri ve/ya sorularınızı aşağıdaki belirtilen uzmanlarımızla 6 Aralık tarihine kadar paylaşmanızı rica ederiz.

İlgili Uzmanlar:

Mehmet ÇELEBİOĞLU : celebioglu@abigem.org

Çağatay TÜTEN : ctuten@abigem.org

Ayşegül ÖZAYDEMİR : aysegul.ozaydemir@abigem.org

İlgili anket ekte sunulmuş olup değerli katkılarınız ivedilikle beklenmektedir.

Gereği bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

ATAP A.Ş