Avrupa Birliği COSME Programı Hk.Değerli Girişimcilerimiz,

Avrupa Birliği'nin, işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini arttırmaya yönelik, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program yaratılmıştır. KOSGEB bu programı ulusal koodinatörüdür.

COSME Programı kapsamındaki Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısı açılmıştır. Projenin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

  1. Yeni girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirebilmeleri ve başarılı start-up’lar kurabilmeleri için COSME katılımcı ülkelerde bulunan KOBİ’lerde iş başında eğitiminin sağlanması,
  2. Girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirme ve başarılı start-up’lar kurma konuları ile ilgili karşılaştıkları engeller ve zorluklar hakkında aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi,
  3. Diğer AB ve COSME katılımcı ülkelerdeki pazarlara erişimin geliştirilmesi, yeni ya da kurulu iş ortaklıkları için potansiyel partnerlerin belirlenmesi,
  4. Farklı katılımcı ülkelerdeki girişimciler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlanarak network oluşturulması ve desteklenmesi,

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf ve http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5484/cosme-programi linkinden programla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar