BİLECİK TTOTeknoloji Transfer Ofisi (TTO), teknoloji  geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme,  işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı ifade eder.

•Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,
•Akademik bilginin,  sadece “bilimsel yayın” ile sınırlı kalmaması ve “ticari değer” kazanmasını sağlamak,
•Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmak, şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek,
•Mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak,
•Araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi,
•Akademisyenlerin , ortaya çıkardıkları ürün sayesinde hak ettikleri finansal tatmine ulaşmaları için zemin hazırlamak,
•Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında bilinçlendirmek ve bu konuda teşvik edici destekler sağlamak,
•Ortaya çıkabilecek yeni ürünlerin pazarlanması aşamasında yardımcı olmak,
•Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek.