BİLGİLENDİRMESayın Yetkili/İlgili,

 

Bilindiğiüzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırlarıiçinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine,işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmelerikaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alanişletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek veteşviklerden belirlenen çerçevede (%50 olarak) yararlanmaya devametmelerine  31 Ağustos 2021 tarihine kadarimkân tanınmıştı.

 

Gelinenaşamada; 31 Ağustos’ta sona eren uzaktan çalışmasüresinin ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenbildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabeteden toplam çalışma süresinin,  30 Eylül 2021'ekadar yüzde 50’sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için TeknolojiGeliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilensürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.  Bunundışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgiliYönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 

Sağlıklı günler dileriz.

 

 

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü