Bölgedışı Çalışmalara Ait Beyan FormuBölgedışı Çalışmalara Ait Beyan Formu'nu portal sistemine (FİRMA GİRİŞ) giriş yaparak "Personel Yönetimi > Bölge Dışı Çalışmalar ve Bölge Dışı Çalışma Yerleri" bölümlerini doldurup çıktılarını alabilirsiniz.