COSME Teklif Çağrıları Hk.Sayın Yetkili

ABDİGM tarafından iletilen ve KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yürütüldüğü belirtilen “Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni altında “İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar oluşturma-Creating Links for Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)” proje teklif çağrısına ilişkin kapsam, ekteki bilgi notunda yer almaktadır. COSMEInnoBroker_Cagri (1).pdf

Ayrıca, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen “COSME Programının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması-COSME Türkiye Teknik Destek Projesi “ yürütüldüğü ve Proje kapsamında, açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlarımıza yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenmekte olduğu, söz konusu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabileceği ABDİGM’den alınan yazıda belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dairesi Başkanlığı