COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık ProgramıBursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 15.000.000 TL bütçeli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan etmiş bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın hastalık olarak ilan edilen ve ülkemiz için de ciddi tehdit oluşturan COVID-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla açılan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Programın Amacı

COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

Programın Öncelikleri

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında aşağıdaki önceliklere uygun faaliyetlere destek sağlanacaktır:

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Korona virüsünün neden olduğu salgın ile mücadelede hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda bu öncelik, başta yüksek risk grubunda olan yaşlılar; kalp, damar, bağışıklık sistemi bozuklukları, diyabet, kanser gibi rahatsızlıkları olanlar; engelliler ve bakıma muhtaç kişilere olmak üzere, uygulanan tedbirlerin etkinliğini arttırmak, devamlılığını sağlamak, bireylerin ruhsal ve bedensel sağlığının korunmasını esas alan doğru bilginin sağlıklı ve hızlı bir şekilde iletilmesini sağlayıcı, bilinçlendirici, farkındalık artırıcı ve yönlendirici faaliyetleri içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

COVID-19 salgınına yönelik acil ihtiyaç duyulan alanlarda önleyici, koruyucu, teşhis ve tedavi amaçlı yenilikçi yöntemlerin, ürün ve hizmetlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve bunların uygulanmasına yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

COVID-19 salgını nedeniyle mevcut durumda özellikle iktisadi faaliyetlerin yürütülmesinde yaşanan ve önümüzdeki dönemde daha da belirgin bir hale gelmesi muhtemel olan ekonomik problemlerin etkilerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve salgın sonrası ekonomik iyileşmenin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik çözüm üreten yenilikçi uygulamaları içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde aşağıdaki tutarlar kadar destek sağlanacaktır:

Asgari: 250.000 TL

Azami: 2.000.000 TL

Destek Oranı

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için:

Asgari: % 25

Azami: % 100

Kar Amacı Güden Kuruluşlar için:

Asgari: % 25

Azami: % 60* TEKNOPARK FİRMALARINA %75

oranında destek verilecektir.

*Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip olan şirketler ile teknoloji geliştirme bölgesinde (teknokent, teknopark) faaliyet gösteren şirketler %75 oranında desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Siteleri
 • Serbest Bölge İşleticileri
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi gibi Kuruluşların Yönetici Şirketleri

Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler

 • Ticaret Şirketleri
 • Şahıs Şirketleri
 • Kar Amacı Güden Kooperatifler

Başvuru Süresi

01.04.2020 tarihi itibarıyla ilan edilen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, 30 Nisan 2020, saat 18:00’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Destek Süresi

Uygulama süresi asgari 1 (bir) ay, azami 3 (üç) ay olabilecektir.

Başvuru Süreci

Programa yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 30/04/2020, saat 18:00’dır. Bu tarihten itibaren KAYS üzerinden proje başvuruları kapatılacaktır. Proje başvurularına ait taahhütnamelerin KAYS üzerinden e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin imzalı bir şekilde Ajansa e-posta olarak iletilmesi gereken son tarih de yine 30/04/2020, saat 18:00’dır. Son başvuru tarihinde e-imza ile imzalanmayan veya başvuru taahhütnamesini belirtilen e-posta adresine (proje@bebka.org.tr) iletmeyen başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı değerlendirme yöntemi diğer mali destek programlarından farklı uygulanacaktır. Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel aracılığıyla yapılacaktır. Proje başvuru sahipleri belirlenen tarih ve saatte Ajansa davet edilerek ya da uzaktan erişim yöntemiyle projelerini sunacaktır. Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilecektir. Panelistler, başvuru sahiplerinin sözlü anlatımları ve başvuru belgelerini dikkate alarak projeleri değerlendirecektir. Proje başvurusunun alınmasından itibaren eksik evrak bulunmaması halinde projeler azami 3 (üç) iş günü içinde değerlendirilecektir. Bu sebeple başvuru sahipleri proje başvurusunda bulunmak için son başvuru tarihini beklememeleri önerilmektedir.

Bilgilendirme E-Toplantısı Gerçekleştirildi

Başvuru sahipleri için 1 Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden yayınlanan bilgilendirme toplantısını aşağıdaki internet adresinden izleyebilirsiniz. 
https://www.youtube.com/watch?v=jRgROm3r4-c 


COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programının başvuru rehberi için tıklayınız...

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programının bilgilendirme sunumu için tıklayınız...

Program hakkında destek almak için Aşağıdaki iletişim numarasından Seyfettin bey ile iletişime geçebilirsiniz. 

TEL:0545 445 10 75

Saygılarımızla;

ATAP A.Ş.