Covid-19 Uzaktan Çalışma Süre UzatımıSayın Yetkili/İlgili,

 

Bilindiği üzere,Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içindeyürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine,işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmelerikaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alanişletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek veteşviklerden belirlenen çerçevede (%100olarak) yararlanmaya devam etmelerine  31 Mayıs  2021 tarihine kadarimkân tanınmıştı.

 

Gelinenaşamada; 31 Mayısta sona eren uzaktan çalışma süresinin ilgili işletmelerde 4691sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personelsayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışmasüresinin, 

30 Haziran 2021'e kadar yüzde 60’ını aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Muafiyet, destek veteşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışındaçalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerininyapılmasına devam edilecektir.  Bunundışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgiliYönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 

Sağlıklı günlerdileriz.

 

 

 

 

Sanayi ve TeknolojiBakanlığı

Ar-Ge TeşvikleriGenel Müdürlüğü