DESTEKLER HAKKINDA HER ŞEY

ATAP ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA PARKI SAN. TİC. A.Ş.

Detay Bilgileri

  • Kategori : Haber ve Duyurular
  • Ekleyen :
  • Tarih : 06 Şubat 2017
  • Özet Bilgi :

DESTEKLER HAKKINDA HER ŞEY

Üretimlerini artırarak ihracat rakamlarını yükseltmek hedefleyen işletmeler için, 223 kalemde destek, hibe, teşvik ve kredi imkanı bulunuyor. Başta Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, mikro ölçekli işletmelerden dev firmalara kadar her işletmenin imdadına yetişiyor.

Toplam destek: 223 kalem destek
Çeşitleri: Destek, hibe, teşvik, kredi
Kapsam: 24 faaliyet alanı
Kapsam: 26 sektör

Yüzlerce destek kalemiÖzel sektörün güçlendirilmesi ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya koyulan finansal imkanlar girişimcileri cesaretlendiriyor. Devlet, toplam 223 kalemde destek, teşvik, hibe ve kredi sistemi ile sanayiden turizme, enerjiden savunmaya kadar pek çok sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. Girişimcilere, ihtiyaç duydukları anda devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için, kapılar sonuna kadar açılıyor. Sanayinin yüksek ve sürdürülebilir rekabet gücü elde etmesi amacıyla yeni iş kuracak girişimciler, KOBİ’ler mikro işletmeler ve büyük ölçekli firmalar aradıkları desteği elde edebiliyorlar.

İsteyene teşvik isteyene krediDevletin özel sektöre sağladığı finansal imkanlar; maliyet azaltıcı teşvik tedbirleri, hibeler, düşük faizli veya uzun vadeli krediler ve karma uygulamalar olarak dört başlıkta toplanıyor.          Yatırım teşvik sistemi, turizm yatırım teşvikleri, kültür yatırım teşvikleri, Ar-Ge ve yenilikçilik yatırım teşvikleri “maliyet azaltıcı teşvik tedbirleri” arasında yer alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sunulan bazı destekler “hibe” olarak veriliyor. Ziraat Bankası, Kalkınma Bankası, Halk Bankası, Eximbank ise girişimcilere “düşük faizli ve/veya uzun vadeli kredi” seçeneği sunuyor. KOSGEB’in bazı destekleri de “karma uygulamalar” sınıfına giriyor.

Ar-Ge’ye makine teçhizat desteğiMakine teçhizat alımına yönelik hibe türünden destekler; ağırlıklı olarak Ar-Ge çalışmaları ve Ar-Ge çalışmaları sonrası ticarileşme faaliyetlerine yönelik olarak sağlanıyor. Ar-Ge içerme şartı olmadan makine-teçhizat alımını hibe olarak destekleyen en uygun devlet destekleri programları ise kalkınma ajanslarınca sağlanan mali destek programları. Kalkınma ajansı destekleri yılda bir kez kasım, aralık veya ocak aylarında ilan ediliyor ve tematik öncelik şartları içeriyor. Bu nedenle kalkınma ajansları desteklerinden yararlanmak isteyen özel sektör işletmelerinin proje teklif çağrısı rehberlerinde belirtilen önceliklere uygun proje hazırlamaları gerekiyor.

Vergi kolaylığı 
Ar-Ge veya teknoloji transferi içermeyen yatırımlara yönelik teşvikler için ise Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvikleri ve kredi imkanları sunuyor. Yatırım Teşvik Sistemi, illeri 6 gelişmişlik düzeyine göre sınıflandırırken, teşvikler yatırım yapılan ilin gelişmişlik düzeyine göre ters orantılı olarak artıyor. Sağlanan teşvikler, daha çok KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, SGK primi desteği gibi maliyet azaltıcı desteklerden oluşuyor. Doğrudan finansman kapsamında değerlendirilebilecek tek destek unsuru olan faiz desteği ise 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölge illerde, bölgesel teşvikli sektörlerde yatırım yapan yatırımcılar, öncelikli yatırımlar kapsamında yatırım yapan yatırımcılar ile stratejik yatırım yapan yatırımcılar için geçerli.

Harcama kalemi aynı olursaAynı harcama kalemi için iki ayrı hibe programından yararlanma imkanı bulunmuyor. Örneğin, aynı makine kalemi için hem KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan hem de TÜBİTAK 1507 programından destek alınamıyor.
Aynı harcama kalemi için hem bir hibe programından yararlanıldığında, KDV istisnasından ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılsın veya yararlanılmasın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında harcama kalemi olarak gösterilemiyor.
Ancak aynı harcama kalemi için hem hibe programından destek alıp hem de bir banka kredisi kullanmak mümkün.
Aynı harcama kalemi, hem teşvik belgesinde harcama olarak gösterilebiliyor hem de banka kredisi kullanılabiliyor.

Herkesi kapsıyorİşletmelerin; Ar-Ge ve inovasyon, çevre ve enerji verimliliği, döviz kazandırıcı faaliyet, farkındalık artırma, yaygınlaştırma, firmalar arası iş birliği, fizibilite, analiz, araştırma, planlama, girişimcilik, yenilikçilik, kapasite artırma, halka arz, ihracatı artırma, kurumsallaşma, kümelenme, markalaşma, mentorluk, teknoloji transferi gibi 24 farklı alandaki faaliyetleri destek alabiliyor. Türkiye’de 34 kurum, işletmelere çeşitli destekler sağlıyor. Bunlar arasından TÜBİTAK 35, Ekonomi Bakanlığı 34, KOSGEB 28, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise 9 farklı program ile işletmeleri destekliyor. Sektörler bazında yapılan sınıflandırmaya göre ise madencilik, gemi inşa, tarıma dayalı sanayi, savunma, yazılım, bilişim, lojistik, enerji ve imalat sanayinin de aralarında olduğu 26 sektör desteklerden yararlanabiliyor. Değişik kurumlar tarafından verilen aktif desteklerin şu anki sayısı 25.

Kaynak: http://www.sanayigazetesi.com.tr/sanayi/destekler-hakkinda-her-sey-h13011.html


İlgili Dokümanlar

Diğer Haber ve Duyurular

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Zirvesi
22 Kasım 2023 Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Zirvesi
9-15 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası
10 Ocak 2023 9-15 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası
2022'de ATAP neler yaptı?
10 Ocak 2023 2022'de ATAP neler yaptı?
Teknokent Firmalarına İş Başvurusu
31 Ekim 2022 Teknokent Firmalarına İş Başvurusu
Hakem Havuzu Hakkında
23 Haziran 2022 Hakem Havuzu Hakkında
TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 4. GÜN
22 Haziran 2022 TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 4. GÜN
TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3. GÜN
21 Haziran 2022 TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3. GÜN
TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2. GÜN
20 Haziran 2022 TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2. GÜN
EDICtive Design Call Başvuruları Başladı!
17 Haziran 2022 EDICtive Design Call Başvuruları Başladı!
TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 Haziran 2022 TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI