DÖNEM SONU İŞLEMLERİEskişehir Sanayi Odası ve Ortak Seminer Merkezi Tarafından "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ” konulu eğitim 7 Aralık 2015 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında Eskişehir Sanayi Odasında gerçekleştirilecektir.

EĞİTİMCİ

İsmail ŞENGÜN – S. M. Mali Müşavir, 1967 Bodrum doğumludur. 1984 İzmir Maliye Okulunu bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir. 1985 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Dairesinde görev yapmıştır. 1998 yılından bu yana fiilen S.M.Mali Müşavir olarak faaliyetine devam etmektedir. ORTAK Seminer Merkezi’nin kurucusu olarak yine bu kurumda finans ve muhasebe konularında eğitimler vermektedir.

İÇERİK

A) DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ

·         Dövizli hesaplar

·         Tahakkuk uygulamaları

·         Reeskont hesaplamaları

·         Karşılıklar

B) HESAP BAZINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

·         Hazır Değerler

·         Menkul Kıymetler

·         Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar

·         Stoklar Dönem Sonu Envanteri

·         Amortismana tabi iktisadi kıymet alımında kullanılan yabancı kaynaklar

·         Amortisman hesaplamaları ve kayıtlara alınması (örneklerle normal ve hızlandırılmış amortisman uygulanmaları)

·         Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı ve yenilenmesi – istisna uygulamalarının muhasebeleştirilmesi

·         Gelecek Döneme ilişkin Giderler Gider ve Gelir Tahakkukları

·         Bankalar ve Banka Kredileri

·         Gelecek Döneme İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları

·         Özsermaye ve Sermaye İşlemleri

·         Karlar ve Kar Yedekleri

C) DÖNEM SONLARINDA KARŞILAŞILAN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

·         Bağış ve yardımlar

·         Ciro primleri-iskontolar- bedelsiz teslimler

·         Personel prim karşılıkları

·         Stok imhaları

·         Ticari Kardan Mali Kara Geçiş ve Özellik Arz Eden Durumlar

·         Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

·         Vergi Karşılıları

·         Geçici Vergi Uygulaması ve Dönem Sonu İşlemleri

·         Dönem Sonunda Yapılacak Kapanış İşlemler

·         Kar dağıtım işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları

Eğitime katılım Bedeli 170 TL olup, eğitime katılım sayısı sınırlı olacağından başvuru sırasına göre katılımcılar belirlenecektir.

Eğitime katılmak isteyenlerin ONLINE KAYIT FORMUNU doldurmaları, dekontu Eskişehir Sanayi Odası'na iletmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretini ESO muhasebe bölümüne veya Yapı Kredi Bankası Eskişehir Organize Sanayi Şube Müdürlüğü 09579044 (IBAN NO: TR430006701000000009579044) hesap numarasına “Dönem Sonu İşlemleri” şeklinde belirterek yatırabilirsiniz.

Online Kayıt için:

http://www.eso.org.tr/index.php?page=email/index&id=3&title=D%F6nem%20Sonu%20%DD%FElemleri