EOSB'de Yapılacak Elektrik KesintisiDeğerli Girişimciler;

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) kendi sorumluluğundaki 154kV Eskişehir OSB TM trafo merkezinde bakım amacıyla 9 saat süreli enerji kesintisi yapacağını bildirmiştir. TEİAŞ'ın söz konusu çalışması süresince 154kV Eskişehir OSB TM trafo merkezinden enerji alan kuruluşlarımızın 9 saat süre ile enerjisiz kalmaması için 02.09.2017  Cumartesi günü 09.00-09.30 saatleri arasında yapılacak kısa süreli kesinti ile 154kV Eskişehir-2 TM barası üzerine ve çalışmanın tamamlanmasından sonra 02.09.2017 Cumartesi günü  (aynı gün içinde) 18.30 – 19.00 saatleri arasında yapılacak kısa süreli kesinti ile tekrar Teiaş 154kV OSB TM üzerine aktarılması planlanmıştır. Yaşanacak elektrik kesintilerinden etkilenecek kuruluşların listesi ekli listede verilmiş olup listede adı olmayan kuruluşlarda kesinti planlanmamıştır.

 İşin erken bitirilmesi halinde haber vermeksizin daha önce de enerji verilebilecektir. Olası kendi iç çalışmalarınızda bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Konuyla İlgili Firma Listesi Ek'tedir.