ESAC Üyesi Olan Girişimcilerimiz İçin DuyuruSayın ESAC-Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği Üyesi Girişimcimiz,

Son günlerde küme üyelerini doğrudan ilgilendiren olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.

İlgili gelişmeler ışığında yapılan çalışmalarımızı ve beklediğimiz değerli katkılarınızı aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz.

  1. TEİ       – Turboşaft Motor Alt Sistemleri Çalıştayı – 18,19 Aralık 2017 -Eskişehir 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik yürütülen “Özgün Hafif Genel Maksat Helikopter Programı” kapsamındaki motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla; ana yükleniciliği TEI’nin yapacağı Turboşaft Motor Geliştirme Projesi başlatılmış olup 18-19 Aralık 2017 tarihlerinde Eskişehir Anemon Otel’de bir Çalıştay düzenlenecektir.

Çalıştay kapsamında, yurt içi mevcut imkân ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması amacıyla Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nin sistem ve alt sistem gereksinimlerinin yurt içi alt yüklenicilerden tedarik edilmesi için projenin ana yüklenicisi TEI ile katılımcı firmalar arasında motor alt sistemleri, sayısal motor kontrol sistemi, test, teknoloji kazanımı, imalat ve özel proses konularında görüşmeler yapılacaktır.

  1. TAİ       - Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi.

Savunma Sanayii Müşteşarlığı (SSM) ve TAİ arasında imzalan Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi Dönem-1, Aşama-1 Sözleşmesi Ağustos 2016 tarihinde imzalanmış olup projenin 2018’ in ilk yarısı içinde başlatılması planlanmıştır.

Bu kapsamda MMU projesinde yerli kaynakların en üst seviyede kullanılmasını temin etmek üzere projeye destek verebilecek yerli firma arayışlarına devam eden TAİ yetkilileri projeye destek verebilecek üyelerimizin bilgilerini bizden  beklemektedir.

 

  1. SSM       – Savunma Sanayi Müsteşarlığı  Savunma Sanayii ürünleri kataloğu       çalışması. 

SSM tarafından güncel bir savunma sanayii ürünleri kataloğu çalışması yürütülmektedir.

Şu an hazırlanmakta olan katalogda da, önceki çalışmalarda olduğu gibi

(BKZ. http://www.ssm.gov.tr/urunkatalog/data/ekatalog/tr/index.html#172 ), kümelenme tanıtımlarına yer verilecektir ancak işlevselliğin artması adına yetenek  matrislerine de yer verilmesi değerlendirilmektedir.

Bunun yanında, kümemiz üyesi firmalar arasından ürün ve hizmetlerinin  ihracat için gerekli olgunluğa erişmiş olanlara ilişkin bilgiler taslak ya da benzeri bir çizelge hazırlayarak kendilerine mümkün olan en kısa sürede iletmemizi rica edilmektedir. Sonrasında, Katalogda ürünleri ya da hizmetlerinin yer alması gerekli uygun görülen firmalarla daha sonra bir bağlantı paylaşacak ve bu bağlantı üzerinden bilgi alacaklardır.

Bu  gelişmeler ışığında ivedilikle yapılması gereken işlemler;

  1. Mevcut üye bilgilerinin güncellenmesi (ESAC sunumlarında kullanılan standart bilgiler),
  2. Ürünlerinize ait çözünürlüğü yüksek resimler.
  3. Küme üyeleri yetenek matrisi çalışmasının tamamlanmasıdır.
  • Matris ile ilgili olarak; gerek ulusal gerekse de uluslararası küme matrisi örnekleri incelenerek kümemiz yeteneklerine göre uygun başlıklar çıkarılmıştır.
  • Gelinen noktada detayların özetlenmesi ile Ana ve Alt başlıkların tanzimi işleri yapılmaktadır.

Sizlere göndereceğimiz taslak Matris, dönüşlerinizdeki bilgilerinize göre şekillendirilip son halini alacaktır.

Ekteki Örnek Kuruluş Bilgileri ve Yetenek Matrisinde size uyan kısımların işaretlenerek kıymetli dönüşlerinizi için,

Gereği bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla