ETGB 2022 Kira Bedelleri_ESOGÜDeğerli Girişimcilerimiz, 

ATAPYönetim Kurulumuzun yapılan Aralık ayı toplantısında son dönemde yaşananekonomik gelişmeler ve bu gelişmeler doğrultusunda ATAP olarak şirketimizi vesiz değerli girişimcilerimizi ilgilendiren konularda detaylı bir toplantıyapılmış, görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Heryılsonunda karar verilmesi gereken mali konular ve girişimcilerimize uygulanankira ve hizmetler konusunda değerlendirmeler yapılmış, pandemi etkileri veözellikle son dönemde hızla yaşanan ekonomik göstergelerin etkilerininkuruluşlarımıza olumsuz etkilerinin en az olacak şekilde hep birlikte iyi niyetve gayret ile aşılması için bütün alternatifler değerlendirilmiştir.  

2Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile şirketimizinsermayesini artırarak hem planlanan yatırımları bu zor ekonomik şartlara rağmenolabildiğince devam ettirmek hem de ATAP olarak planladığımız stratejiler vehedeflere hız kesmeden devam etmek için sermayedarlarımızın önemli bir katkısağlaması talep edilmiş ve sermayedarlarımızın destekleri ile kabul görmüştür. 

Bilgilerinizdeolduğu üzere, ATAP yerleşkelerinde hizmet alan girişimcilerimiz için 2020yılında kira ve hizmet bedellerinde herhangi bir artış yapılmamış, 2021 yılındaise yaşanan Covit-19 Pandemi etkilerinin girişimcilerimiz üzerinde etkilerinihafifletmek amacı ile uygulanan kira ve hizmet bedelleri yıllık enflasyonoranının altında tutularak, bu dönemin en az kayıp ile atlatılması için kararalınmıştı. 

Yaşananpandemi etkisi bitmeden bu yıl ve özellikle son dönemde yaşanan ekonomikdeğişimler dikkate alınarak uygulanan normal şartlarda çok daha yüksekseviyelerde uygulamak zorunda olunan yeni kira ve hizmet bedelleri için YönetimKurulumuz olabildiğince düşük tutulması için detaylı görüşmüş ve bu anlayış ilekarar almıştır. 

Tümgelişmeler üzerine Eylül 2021 itibariyle değişen mevzuat ile kira bedelleriüzerine uygulanan muafiyetin kaldırılmış olmasının da etkileri dikkatealınarak, bu etkinin girişimcilerimize getirdiği yükü de hafifletmek adınabelirlemeler buna göre son şeklini almıştır. 

ATAPyerleşkelerinde geçmişten gelen yer, bina ve yerleşke özellikleri nedenleri ilefarklı uygulanan kira ve hizmet bedelleri de dikkate alınarak, bunlarında zamaniçinde yeniden değerlenmesi kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kirave hizmet tarifesi ekte sunulmuştur. 

Buzor günleri hep birlikte, karşılıklı anlayış ve fedakarlıklar ile en kısasürede aşacağımıza olan inancımız ile birlikte, tüm girişimcilerimiz ile çokdaha güzel başarılar ve başarı hikayelerine ulaşacağımız güzel günlere. 

Saygılarımızla,