İnsansız Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması

ATAP ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA PARKI SAN. TİC. A.Ş.
ATAP ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA PARKI SAN. TİC. A.Ş.

Detay Bilgileri

  • Kategori : Etkinlikler
  • Ekleyen :
  • Tarih : 13 Temmuz 2017
  • Özet Bilgi :

İnsansız Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması


GENEL TANIM

İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya otonom (kendi başına karar alarak hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip), balistik korumaya sahip askeri kara araçlarının kavramsal tasarımını hedefleyen yarışmadır.

TASARIM KRİTERLERİ

1. YARIŞMA FORMATI
İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması dahilinde iki farklı katılım grubu belirlenmiştir. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak katılım sağlayabilirler. Bireysel ya da ekip olarak, öğrenci katılımları dışındaki, tüm yarışmacıların onsekiz (18) yaş ve üstü olması zorunludur.
Öğrenci katılımlarında tüm yarışmacıların üniversite öğrencisi olması ve eğitim kurumu ile ilgili bilgilerin eksiksiz bildirimi zorunludur.

a. Serbest Çizim Kategorisi
Bu yarışma grubuna katılım yerli ve yabancı tüm katılımcılara açık ve bireyseldir. Katılımcılardan beklenen özgün tasarım fikirlerini serbestçe hayata geçirmeleridir. Gelecekte hayata geçirilebilecek teknoloji ve uygulamaların çizimlerde kullanılmasında bir beyis yoktur ancak teknolojik uygunluk ve üretim açısından uygulanabilir tasarım ve çizimlerin dijital ortamda sunulması esastır.

b. 3B Model Tasarım Kategorisi
Herkese açık olan bu yarışma grubuna yerli ve yabancı tüm katılımcılar katılabilir. Üç boyutlu modelleme yazılımları kullanılarak alt sistem seviyesine kadar detaylandırılmış araç modelinin tasarlanmasına yönelik olan bu katılım grubu için teknolojik ve uygulama esaslarına yönelik plan ve senaryo detaylarının dijital ortamda sunulması esastır.

2. KATEGORİLER
İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması için üç ana kategori belirlenmiştir. Her bir kategoride güç tahrik ve aktarma sistemleri, atış sistemleri, iletişim, kumanda ve komuta sistemlerinin seçimi ve kullanımı konusunda bir zorunluluk olmamakla birlikte, kompakt ve yenilikçi teknoloji fikirlerinin ön plana çıkarılması beklenmektedir. Tasarım hedefi, form ve fonksiyon ilişkisini yeniden yorumlayarak uygulama ve operasyon ilişkilendirmelerinde sınırlamaların ötesine geçmektir. Tekerlekli ya da paletli sistemlerin kullanılması tasarımcıya bırakılmıştır.

a. Küçük Ölçekli Sistemler
Tasarımcı, boyutları gözönüne alarak bomba imha, mayın arama, atış destek ve keşif/gözetleme vb görevleri icra kabiliyetine sahip uzaktan kumandalı ya da otonom sistemler üzerinde çalışmakta serbesttir. Bu kategoride azami yarım metreküp hacimde küçük ölçekli araçların tasarımı hedeflenirken en/boy/yükseklik oranı tasarımcıya bırakılmıştır. Tasarlanan araçlar kolayca nakledilip konuşlandırılabilmelidir. Personel tarafından taşınabilecek özellikte olması da önemlidir. Hızla kurulum yapılabilmeli ve operasyona hazır hale getirilebilmelidir.

b. Orta Ölçekli Sistemler
Temel faaliyet alanı sahada ve/veya özel alanlarda ekipman, mühimmat ve sıhhi amaçlı takviye/nakliye, keşif ve gözetleme, silahlı koruma, müdahale ve kurtarma olabilecek şekilde azami iki (2) metreküp hacim tasarlanması beklenen araçlar grubudur. Bu araçlar; diğer nakliye araçları ile taşınabilir niteliğe sahip olmalı, kolay ve hızlı kurulumla operasyona hazır hale getirilebilmeli, farklı tipte (ölçek dikkate alınarak) silahlı sistemler entegre edilebilmeli ve kendini koruma kabiliyetine sahip olmalıdır.

c. Tam Ölçekli Sistemler

c. Tam Ölçekli Sistemler
Operasyonel olarak doğrudan saha görevi icra edecek şekilde düşünülmesi istenen bu kategori, imha, koruma ve keşif/gözetleme görevlerinin yanı sıra destek görevlerini de (arama, kurtarma, nakliye vb) içerir. Asgari üç (3) metreküp ve üzerinde olması beklenen tasarımlarda araçların kendini koruma kabiliyetine sahip olması olması, görüş hattı dışında uzaktan kumanda kabiliyetine sahip olmaları, gerektiğinde yakın personel tarafından doğrudan kumanda edilebilir olarak tasarlanmaları beklenmektedir. Tasarlanacak tüm araçlar için düşük üretim/operasyon maliyetli çözümler üretmeleri beklenmektedir.

3. MODÜLERLİK
Her üç kategoride de tasarlanacak araçlar, görev gereksinimleri gereği, ihtiyaç halinde farklı konfigürasyonlara dönüştürülebilmelidir (Ör: Personel Taşıyıcı, Ambulans, Mayın Temizleme, Kurtarma Bakım, Komuta Kontrol). Dolayısıyla, modüler tasarım yolunu seçen tasarımcılardan öncelikli olarak baz araç platformlarının tasarlanması beklenmektedir. Baz aracın özel olarak en az bir göreve yönelik varyantının detaylandırılması ayrıca beklenmektedir. Diğer varyantlar için ise fikir verici, farklı ve özel senaryolara hitap eden özellikleri vurgulayabilir, örnekler sunabilir. İnsansız ve otonom kara aracı kategorisindeki tüm araçlar kullanılacağı şartlara göre, özellikleri değiştirebilmeli ve/veya yeni özellikler eklenilebilmelidir.

4. KULLANIM ve KONTROL
Komuta kontrolün gerçekleştiği merkezde ya da sahadaki personel tarafında azami durumsal farkındalık sağlanmalıdır. Otonom hareket kabiliyetine sahip araçlar için ihtiyaç halinde aracın tüm sürüş ve operasyon kontrolleri, uzaktan kumanda ile komuta merkezinden ya da saha personeli tarafından da yapılabilmelidir. Araç, buna uygun elektronik donanım ve teçhizatları da barındırmalıdır. Her iki tip (otonom otomatik ya da uzaktan kumanda) kumanda yönteminde de aktif kumanda yeteneğinin kullanıcıya ve operasyonel durumlara kazandırdığı avantajlar, olası senaryolar ve kurgusal sunumlarla anlatılmalıdır.

5. HAREKET KABİLİYETİ
Tüm kategorilerdeki araçların aşağıda belirtilen arazi, iklim ve zemin koşullarına adapte olarak hareket kısıtlaması yaşamayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yapay zeka uygulamalarının entegre edildiği araçlarla “sürü” (swarm) şeklinde şeklinde otonom hareket ederek görev icra edebilme kabiliyetlerinin olması şart koşulmamakla birlikte değerlendirme aşamasında tasarımcıya artı değer kazandıracaktır. Bazı kategoriler için mutlaka olması istenen özellikler aşağıda listelenmiştir.

a. Küçük Ölçekli Sistemler
Bu kategorideki araçların iç veya dış mekan farksızın merdiven dahil olmak üzere 20-25cm yüksekliğindeki engelleri aşabilecek kapasiteye sahip olması beklemektedir. Nispeten az engebeli arazi şartlarında ilerleyebilmelidir.
– Buzlu, az karlı, çamurlu ve yumuşak zeminlerde hareket edebilmelidir.
– Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde operasyon icra edebilmelidir.

b. Orta Ölçekli Sistemler
Özellikle meskun mahal özelliklerine sahip olması beklenen bu araç grubunda üst düzey operasyonel hareket kabiliyeti sergilemesi ve karada en az 40-45 cm yüksekliğinde engelleri aşabilmesi beklenmektedir.
– Sığ akarsu ve sulak arazilerde hareket edebilme kabiliyetine sahip olabilmelidir.
– Buzlu, karlı ve çamurlu arazi şartlarında azami fayda ile operasyon icra edebilmelidir.
– Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde operasyon icra edebilmelidir

c. Tam Ölçekli Sistemler
Tam ölçekli sistemler kategorisindeki araçlar mevcut askeri araç kategorilerine giren tüm insanlı sistemlerinden bağımsız hareket etme şansına sahip olduğu için ekstra yetenek sergileyebilecek şekilde tasarlanabilir. Karada en az 1.5m yüksekliğinde engelleri aşarak zorlu arazi şartlarında hareket edebilmesi beklenmektedir.
– Sığ akarsu ve göl gibi içsularda yüzerek hareket edebilmelidir.
– Buzlu, karlı ve çamurlu arazi şartlarında azami fayda ile operasyon icra edebilmelidir.
– Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde operasyon icra edebilmelidir

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. YENİLİKÇİ YAKLAŞIM
Tasarımda yenilikçi bir yaklaşım ile araç konsepti yaratılması; özgün kullanım senaryolarının ve modülerlik konseptlerinin sunulması beklenmektedir.

2. İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLME
Tasarım gereksinimleri bölümünde yapılan tanım ve ihtiyaçların tümünün optimum düzeyde karşılanması beklenmektedir.

3. ÜRETİM VE UYGULANABİLİRLİK
Tasarımın, mevcut teknoloji ve üretim yöntemleriyle üretilebilir olması beklenmektedir.

4. GÖRSEL KRİTERLER
Estetik açıdan tasarımcıdan beklenen, bütünlükçü bir görsel çözümleme içermesi ve form-fonksiyon uyumu sağlaması beklenmektedir.

5. KONSEPT DETAYLANDIRMA 
Tasarıma ait kullanım senaryoları ve teknik detayların sistemin tümünde olmasa da kritik uygulama ve yenilikçi alanlarda ne derece detaylı kurgulandığı önemlidir. İşlevsel mekanik çözümlemeler, fonksiyonellik, nakliye, barındırma, bakım ve savunma konsept detayları vb. konular değerlendirmeleri doğrudan etkileyecek alanlardır.

BAŞVURU

Yarışma duyurusun yapılmasına müteakip olarak devreye girecek olan internet sitesi başvuruların yapılacağı tek mecra olacaktır.

1. KATILIMCI KAYIT
Katılımcılar, yarışma internet adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak doldurup kayıt yaptırmalıdır. Her bir katılımcıya kayır işlemi sırasında özel bir katılımcı kodu verilir. Kayıt yaptıran yarışmacıların kimliği raportörler tarafından gizli tutulacaktır.

2. PROJE GÖNDERİMİ / TESLİM
Katılımcılar kayıt sırasında elde ettikleri şifre ile kullanıcı adını kullanarak kendiler için ayrılan özel alana giriş yaparak projelerini yükleyebilirler. Bir yarışmacı birden fazla proje ile başvuru yapabilir. Her bir projenin ayrıca projeye özel bir kodu sistem tarafında oluşturulur. Yarışma sonuçları bu proje kodu ile yapılacağından jüriler yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmadan tarafsız bir şekilde değerlendirme yapabileceklerdir.

3. PROJE BİLGİLERİ
Projenin amacını, bu amacı nasıl gerçekleştirdiğini, yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik özelliklerini Türkçe veya İngilizce olarak anlatan bilgi dokümanı sisteme elektronik olarak yüklenmelidir ve bu dokümanda görsel kullanılmamalıdır.

Dosya Tipi (Format): MS Word veya PDF olacaktır.

4. PROJE DÖKÜMANLARI TESLİM FORMATI
Projelerde, tasarım ve özellikler çeşitli açılardan alınmış görseller ve şemalarla sunulmalıdır. Tüm paftaları internet sitesinden temin edilecek şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonda sadece “Arial” yazı karakteri kullanılabilir. Karakter boyutu 16 olarak belirlenmiştir.

Dosya Tipi (Format): JPEG, PNG veya PDF
Çözünürlük (DPI): 300 dpi (pixel/inch)
Pafta Boyutu: Yatay A3 ebadında
Renk Modu: RGB
Boyut: Dosya başına en fazla 10MB
Pafta Adedi: En az 2, en fazla 6 adet

5. PROJE MODEL DOSYASI
Proje model dosyası ürünün solid olarak tamamlanmış halini (dış kabuk) içermelidir. STP, IGES veya Rhino, Solidworks, Catia, Alias model dosyaları sisteme yüklenmelidir. (Ödül kazanan projelerin sergilenmesi amacıyla ölçekli model yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla proje sahiplerinden projelerinin 3D model verileri istenmektedir.)

DİĞER

1. SORU VE CEVAPLAR
Yarışma ile ilgili soru ve cevaplar bu yarışa özel oluşturulacak sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır. Organizasyon komitesi yanıtlama süresini yirmidört (24) saat olarak belirlemiştir. Ayrıca, aynı konuda çok fazla soru gelen konular yarış internet sitesinde “Sorular ve Cevaplar” alanına eklenecektir.

2. FİKRİ HAKLAR
Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi/tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.

3. REKLAM VE TANITIM AMAÇLI KULLANIM
SSM yarışmaya katılan tüm projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahiptir. SSM aynı zamanda, tasarımları ve tasarımlara ilişkin sunumları tanıtım amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir.

4. ÖLÇEKLİ MODEL
SSM, yarışmaya katılan projeler içerisinden uygun gördüğü projelerin ölçekli modelini ürettirebilir ve sergileyebilir.

5. FİKRİ HAKLARIN DEVRİ
Tasarım sahibi, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra altı ay süre ile, SSM’nin talebi halinde yarışmaya katılan projenin fikri haklarını münhasıran kullanmak üzere SSM’ye süresiz olarak lisans vereceğini gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda SSM, tasarım sahibine en yüksek ödül bedelini aşmamak üzere, mutabık kalınacak bir bedel ödeyecektir.

6. YARIŞMAYA GÖNDERİLEN PROJELERİN 
Yarışmaya gönderilen projeler ve ilgili dosyalar, yarışma sonunda yarışmacılara iade edilmez. SSM dilediği sürece projeleri kendi veri tabanında saklama hakkına sahiptir.

7. ÖDÜL VE LİYAKATLERİN TAKDİMİ
Ödül plaketleri ve başarı belgeleri, düzenlenecek olan ödül töreninde sahiplerine sunulacaktır. Kazanılmış olan para ödülleri ise katılımcıların banka hesaplarına yatırılacaktır.

8. ÖDÜLÜ PROJELERİN KATILIM DURUMU
Daha önce, herhangi bir tasarım yarışmasında ödül almış çalışmalar bu yarışmaya katılamazlar.

9. ÖZGÜN OLMAYAN PROJELERİN KATILIM DURUMU
Yarışmaya katılan proje ve sunuş malzemeleri özgün olmalıdır. Jüri tarafından değerlendirmeye giren proje veya sunuş malzemelerin özgün olmadığı tespit edildiği durumlarda, SSM kişiler arası ilgili anlaşmazlıktan sorumlu değildir. SSM ilgili katılımcı veya grup katılımından ödül veya ödülleri geri alma hakkına sahiptir.

10. YARIŞMAYA KİMLER KATILAMAZ
SSM çalışanları ve bunların birinci derece akrabaları bu yarışmaya katılamazlar. Organizasyon Komitesi, Danışma Kurulu ve Jüri’de görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları da bu yarışmaya katılamazlar.

11. YARIŞMA BELGELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yarışma belgelerinin hiç bir yerinde sahibini tanıtan veya tanıtma amacı-potansiyeli taşıyan isim, yazı ya da işaret bulunamaz. Raporlar bilgisayar ortamında yazılır, proje sunuşlarında el yazısı bulunamaz.

12. KOŞULLARIN KABULÜ
Yarışmacılar yarışma internet sitenden katılımcı başvurularını elektronik olarak onayladıkları anda itibaren, tüm yarışma şartları ve jüri kararlarını aynen kabul etmiş olurlar.

13. DİSKALİFİYE KOŞULLARI
Bu şartnamedeki koşulları sağlayamayan katılımcılar diskalifiye edilir. Ödül verilmişse ödülleri SSM tarafından geri alınır.


DETAYLI BİLGİ: http://roboik.ssm.gov.tr/


İlgili Dokümanlar

Diğer Etkinlikler

TechAnkara Proje Pazarı 2024 Başvuruları Açıldı
29 Nisan 2024 TechAnkara Proje Pazarı 2024 Başvuruları Açıldı
TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı 2021 Hk.
11 Ekim 2021 TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı 2021 Hk.
TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı 2020 Başvuruları Başladı!
24 Temmuz 2020 TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı 2020 Başvuruları Başladı!
Teknopark Proje Başvuru Süreçleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı"
20 Mayıs 2020 Teknopark Proje Başvuru Süreçleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı"
TÜYAP Eskişehir Endüstri Fuarı
10 Şubat 2020 TÜYAP Eskişehir Endüstri Fuarı
TechUP + Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı
26 Kasım 2019 TechUP + Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı
Tecrübe Transferi Programı Hk.
19 Nisan 2019 Tecrübe Transferi Programı Hk.
HATIRLATMA (Seminer) Teknoloji-Yazılım tabanlı işletmeler yeni eko sistemde nasıl büyüyebilir?
18 Nisan 2019 HATIRLATMA (Seminer) Teknoloji-Yazılım tabanlı işletmeler yeni eko sistemde nasıl büyüyebilir?
Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm
12 Mart 2019 Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm
Proje Döngüsü Yönetimi   Ulusal ve Uluslararası Fonlara Erişim
07 Kasım 2018 Proje Döngüsü Yönetimi Ulusal ve Uluslararası Fonlara Erişim