KDV İstisnası hk.TEKNOKENTLERDE  MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNA SÜRE SINIRI YOKTUR; 2020 VE  SONRASINDA DA KDV İSTİSNASI UYGULANACAKTIR.

Teknokent işletmelerinin “makine ve teçhizat” alımlarına yönelik KDV istisnası 2018 yılında mevzuata eklenmiştir. İstisna, 2018/Mart ayında yayımlanan 7103 sayılı Kanunla geçici madde olarak düzenlenmiş; 2018/Nisan ayında ise 7104 sayılı Kanunla KALICI HALE GETİRİLMİŞTİR. Böylece, 2020 ve sonrasında da KDV istisnası uygulanacaktır. İstisna uygulamasına göre;

- 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknokentlerde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,

- Münhasıran (sadece) bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri

KDV’den istisnadır.

- İstisna Kapsamındaki Makine ve Teçhizat

Teknokent işletmelerinin sadece Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacağı yeni makine ve teçhizat alımlarına istisna uygulanır.

İstisna “yeni” makine ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makine ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Yeni makine-teçhizat; İmalatını/üretimini müteakiben herhangi bir surette (test çalışmaları hariç) kullanılmamış makina – teçhizattır. İkinci el makine ve teçhizat bu istisnadan yararlanamaz.

İstisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatın, sadece Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir. KDV istisnasına konu olacak makine ve teçhizat;

- Amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan

- Sadece Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan

her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.) ifade eder.

Aşağıda sayılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır:

a) Makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, sarf malzemeleri ve yedek parçaları,

b) Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde, doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,

c) Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi taşıt araçları


ATAP A.Ş.