KOSGEB - KOBİGEL Proje Yazma EğitimiDeğerli Girişimcilerimiz;


KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” Proje Teklif Çağrısı açıklanmıştır.


Daha önce tanıtımı Sanayi Odası tarafından yapılan program kapsamında “Proje Yazma Eğitimi” 24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir. 


Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlıdır.

KOBİGEL Proje Teklif Çağrısına;

- İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisine uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (Eskişehir için NACE kodu-faaliyet alanı 22, 25, 27, 28 ve 30 olan işletmeler)

- Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),

- Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvurabilecektir.


KOSGEB Uzmanları tarafından Sanayi Odası'nda yapılacak Proje Yazma Eğitimine katılmak isteyen firmalarımızın en geç, 23 Mayıs 2018 mesai bitimine aşağıdaki linkten kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Katılım 30 kişi ile sınırlıdır.


KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ: http://www.eso.org.tr/index.php?page=email/index&id=3&title=KOB%DDGEL-Proje%20Yazma%20E%F0itimi