KOSGEB - WB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi Paydaş Katılım Planı AnketiDeğerli Girişimcilerimiz;

Covid-19 pandemisinden etkilenen mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdam seviyelerini muhafaza edebilmeleri için KOSGEB - Dünya Bankası ve muhtemel diğer bazı fon sağlayıcılarla işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” yürütülecektir.

Proje, mikro ve küçük ölçekte (azami 49 çalışan) olmak kaydıyla;

- İmalat sektöründeki (NACE Kısım C) işletmeleri,

- 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat (NACE Kısım C), bilgisayar programlama (NACE Bölüm 62) ve bilimsel ArGe (Nace Bölüm 72) sektörlerindeki yenilikçi genç işletmeleri,

hedeflemektedir.

Projedeki çevresel ve sosyal etkilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için projeden etkilenenler ve diğer ilgili taraflarla etkileşim sürecini planlamak amacıyla “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi Paydaş Katılım  Planı” oluşturulmuştur. KOSGEB bu Paydaş Katılım Planındaki faaliyetleri üstlenerek, paydaşlarıyla yapıcı diyaloğa girme konusundaki açıklığını ve istekliliğini göstermektedir.

Bu itibarla 11 Ocak 2021 tarihine kadar;

Aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden kurum / kuruluşunuz yetkilisi tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi Paydaş Katılım Planı Hakkında Görüş Anketi”nin doldurulması,

hususlarında katkı ve işbirliğiniz talep edilmektedir.

Paydaş Katılım Planı Hakkında Görüş  Anketi bağlantı adresi:

http://anket.kosgeb.gov.tr/surveymobile.aspx/hizlidestek