KOSGEB’TEN KURUMSALLAŞMAYA VE MARKALAŞMAYA 150.000 TL YE KADAR DESTEKKOSGEB’TEN KURUMSALLAŞMAYA VE MARKALAŞMAYA 150.000 TL’YE KADAR DESTEK

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz ediyor. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırdı. Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorluyor.
İşletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu gerçeğinden hareketle KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında yaklaşık 55 Milyon TL’lik bir bütçe ile KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma konularında hazırlayacakları projelerini desteklemeyi amaçlamakta.

Projelerin 30 Kasım 2015 tarihine kadar KOSGEB’e teslimi gerekiyor.
Çağrı Kapanış Tarihi: 30 Kasım 2015 – saat 23.59
Proje süresi: En az 6 ay en fazla 24 Ay
KOSGEB Destek üst sınırı: 150.000 TL