Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 16 Yapılan Değişiklikler!Değerli Girişimcilerimiz;

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek’te yer alan Tebliğ kapsamında; 19/10/2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultsunda teknoparklarda faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilmeleri, istisna kazanç tutarının tespiti, patent veya eşdeğer belge alma şartı vb. konularda değişiklikler ve detaylar bulunmaktadır.

Tebliğ’e ekten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla;

ATAP A.Ş.