“Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” ihale çağrısıDeğerli Girişimcilerimiz;

Teknoloji Geliştirme  Bölgeleri Daire Başkanlığı'ndan gelen “Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” ihale çağrısı ilgili e-posta ve ekleri bilgilerinize sunulmaktadır. 

İyi çalışmalar.

Saygılarımızla, 

ATAP A.Ş.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Yetkili,

KOSGEB’in yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yılları için uygulamaya koyduğu İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından “Mali  Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” ihale çağrısının yayımlandığı bildirilmekte olup, çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Proje çağrısının başvurabilecek firmalarınıza duyurulması ve ilgilenen firmaların başvuru yapması durumunda COSME Ulusal Koordinatörü KOSGEB’in (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) sürece ilişkin bilgilendirilmesi konusunun firmalarınıza duyurulması hususu rica olunur.

Sağlıklı günler dileriz.

Teknoloji Geliştirme  Bölgeleri Daire Başkanlığı