Modül 3 : Patent Randevu
Türk Patent Enstitüsü, Bilim veTeknoloji Genel Müdürlüğü ile LES TURKEY tarafından ortaklaşa yürütülen “Ar-GeMerkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet HaklarıKapasitesinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” nin 3.Adımı olan Modül 3 : Patent Randevu eğitimi 17 Ocak2017 tarihinde saat: 13,30'da Eskişehir TGB Yazılımkule Toplantı Salonu'ndayapılacaktır. 

Toplantıya katılım durumunuzu 13Ocak 2017 tarihine kadar bildirmenizi rica ederiz.