Nadir Hastalıklar konulu Horizon 2020 ERA-NET Co-fund çağrısına katılım 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

 

Tarih: 27.10.2015

Hazırlayan: Dr. Jale ŞAHİN - jale.sahin@tubitak.gov.tr

Konu: Nadir Hastalıklar konulu Horizon 2020 ERA-NET Co-fund çağrısına katılım

Nadir hastalıklar üzerine yapılan araştırmaları destekleyen Avrupa Komisyonu programı E-Rare-3 (Nadir Hastalık Araştırmaları),  2016 başlığı “Clinical research for new therapeutic uses of already existing molecules (repurposing) in rare diseases”  olarak açılmıştır.

 

Klinik/klinik öncesi çalışmaların, yeni nadir hastalık tedavilerinin keşfinde ve/ veya hali hazırda var olan kanıtlanmış nadir hastalık tedavilerinin yeniden konumlandırılmasına yönelik çağrıya 17 ülkeden 25 enstitü dahil olmaktadır. Buna göre, proje ortakları bağlı oldukları ülkenin ulusal fonlama ajansının kurallarına göre fonlanmaktadır. Çağrı detayları ve başvuru koşullarına http://erare.eu/joint-call/e-rare-3-call-proposals-2016-jtc-2016-clinical-research-new-therapeutic-uses-already-0 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

İlk aşama için ön kayıt 1 Şubat 2016’dır.

Çağrı Hakkında Genel Bilgi

 • Nadir hastalıklar insan ömrünü kısaltan, yaşam standardını ciddi anlamda düşüren, genellikle genetik hastalıklardır.  Bazı türleri nadir kanserler, otoimün rahatsızlıklar ve toksik ve bulaşıcı hastalıklar olup Avrupa Birliği’nde 10.000 insandan 5’inde görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre 6000-8000 farklı nadir hastalık olup, toplumun %6-8’inde görülmektedir. Buna göre Avrupa Birliği’nde toplam 26-30 milyon insan nadir hastalıktan muzdariptir.
 • Avrupa'da nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen, fonlayan ve yöneten kurumların bir araya gelmesiyle nadir hastalıklar alanında yapılan araştırmalar 2006-2010 yılları arasında E-Rare-1, 2010-2015 yılları’nda ise E-Rare-2 ERA NET projeleri olarak, ortak fonlama aracıyla desteklenmiştir. 2006 yılından beri fonlanan projelerden elde edilen başarılar neticesinde E-Rare-3, 2015-2019 yılları arasında, yine bir nadir hastalıklar ERA NET projesi olarak 17 farklı ülkeden 23 ortağın katılımıyla faaliyet göstermektedir.
 • 2016 yılının çağrı başlığı “Nadir Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Mevcut Moleküllerin Yeni Teröpatik Kullanımlarını Araştıran Klinik ve Klinik Öncesi Çalışmalar (Clinical research for new therapeutic uses of already existing molecules (repurposing) in rare diseases)" olarak belirlenmiştir. E-Rare-3 projesinin koordinatörü Fransa’nın fonlayıcı kuruluşu ANR’dir.

 

 • Çağrı, Kasım ayının ikinci haftasında başvurulara açılacaktır.  

 

Çağrının Kapsamı

 • Çağrının amacı, nadir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası  disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini sağlamaktır. 
 • Yukarıda belirtilen özel çağrı başlığıyla kullanılmakta olan ya da belli bir aşamaya gelmeyi başarmış henüz yaygın kullanıma girmeyen ancak potansiyel uygulaması olan tıbbi ürünlerin klinik ve klinik öncesi araştırmalarının yapılması hedeflenmiştir.
 • Bu bağlamda, klinik güvenliği sağlanmış ajanların  yeni teröpatik kullanımlarının keşfedilmesi, ve bunların seçilmiş bir nadir hastalığa sahip hasta popülasyonunda klinik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.
 • Klinik güvenilirliği kanıtlanmı, ancak yaygın kullanıma geçmeden önce yapılan kontrol aşamalarından birinde başarısızlığa uğramış ajanların ya da tıbbi ürünlerin geliştirilmesi ve/veya güçlendirilmesini sağlamaktır.

ARDEB SBAG’dan 27 Ekim 2015 tarihinde aldığımızı bilgilere göre; Türkiye’nin, Nadir Hastalıklar ERA-NET projesindeki artan bir başarı göstermesi, söz konusu alanda önemli bir potansiyel olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu çağrıya katılımın araştırmacılar için bir fırsat olacağı düşünülmektedir.

 

Fonlanma Süreci

 • Avrupa Komisyonu, programın koordinasyonu, çağrı altyapısının hazırlanması ve yürütülmesi için minimum 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırmıştır. Bu bütçe, E-Rare-3 çağrı bütçesinin %33’ünün geri ödemesi şeklinde verilecektir, böylelikle toplam çağrı bütçesinin 12-15 milyon Euro olacağı öngörülmektedir.
 • Her fonlama kuruluşu, kendi ülkelerinden başarılı projelerde yer alan katılımcıları kendi fonlarıyla destekleyecektir. Bu kapsamda, çağrıya katılacak Türk araştırmacılar için Türkiye'den ayrılabilecek bütçenin 0,6 milyon Avro olabileceği düşünülmektedir. Projeye dahil olan Türk araştırmacılar ARDEB 1001 kurallarına göre fonlanacaktır.
 • TÜBİTAK’ın proje kapsamında yapacağı seyahatler ve toplantı masrafları Komisyon’un sağladığı bütçeden karşılanacaktır.
 • Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçenin büyük miktarı, projenin altyapısı ve gelecek çağrıların hazırlanması için ayrılacak olup bütçenin %40’ı ise ulusal fonu yeterli olmamış ülkelerden kuruluşların desteklenmesinde kullanılacaktır.