ÖNEMLİ Bilişim Firmalarının Sanayi Sicil Belgesi Alma Zorunluluğu Hk.Sayın Girişimcilerimiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından 15.02.2018 tarih 2915 sayılı yazı ekinde Eskişehir Sanayi Odası'na gönderilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarih 336 sayılı, NACE  Rev.2  62.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet  gösteren işletmelerin sanayi siciline 01.07.2018 tarihine kadar kayıt olmalarının zorunluluğu ile ilgili yazı fotokopisi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

ATAP A.Ş.