ÖNEMLİ DUYURU-Bakanlar Kurulu Kararı hk.Değerli Girişimcimiz,

13.10.2017 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoparklarda firmaların kurumlar vergisi istisnasına ilişkin çeşitli düzenlemeler getirilmiştir.

Bu düzenlemeye göre özetle;

1. Teknoparklarda yer alan firmaların kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılması için patent veya eşdeğeri bir tescil alınması gereklidir.

2. Telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılım faaliyetleri de bu kapsamdadır.

3. Sipariş üzerine yapılan Ar-Ge çıktılarının satışından doğan kazançlar bu kapsama girmemektedir.

4. Son 5 hesap dönemi ortalamasına göre gayri maddi hak brüt gelirleri yıllık 30 Milyon TL ve dahil olduğu şirketler grubunun yıllık net satışı 200 Milyon TL’yi aşmayan firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınacak Proje Bitirme Belgesi ile istisnadan yararlanabilir (Madde 1 kapsamına girmeden).

5. Madde 1 kapsamına giren kazançların istisnadan yararlanma oranı, faaliyet kapsamında gerçekleşen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranı olarak hesaplanır.

6. Bu BKK ile getirilen düzenlemeler; karar yayın tarihinden önce (19.10.2017) bölgelerde başlatılmış olan projelerden elde edilen kazançlar için 30/06/2021 tarihine kadar uygulanmaz. Karar tarihi sonrası başlatılmış olan projeler düzenleme kapsamındadır.

Düzenlemeye ilişkin yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlık aşamasındadır. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı tarafında da bir tebliğ çalışması bulunmaktadır. Yönetmelik ve Tebliğin yayımından sonra sürecin nasıl işleyeceği, hangi formların kullanılacağı ortaya çıkacaktır. Bu durumda tekrar bilgilendirme tarafınıza yapılacak ve aynı zamanda konu hakkında detayları değerlendirmek üzere bir bilgi günü düzenlenecektir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla