Sanayide Doktoralı İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi Burs Programı – TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Bilgi Günü Hk.Değerli Sektör Temsilcileri,

 

23 Ekim 2019, Çarşamba günü saat 16:00’da EskişehirSanayi Odası Meclis Salonu’nda “Sanayide Doktoralı İnsan KaynağıYetiştirilmesi Burs Programı – TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Bilgi Günü”etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinlikte, TÜBİTAK tarafından ülkemizin 2023yılı hedefleri doğrultusunda, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesinesahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ileyetiştirilmesine yönelik oluşturulan 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 YılıÇağrısı kapsamında firmalara bilgi sunulacaktır.

 

2244-SanayiDoktora Programı çağrı duyurusu, doktora eğitimi vermek üzere yurt içindeeğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırmaaltyapılarının; Ar-Ge veya tasarım merkezlerine sahip özel sektör kuruluşlarıveya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veyaTÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektörkuruluşlarıyla birlikte sunacakları projelerin her türlü işlem veyükümlülüklerini kapsar.

 

Program ile;

 

-          DoktoraÖğrencilerine Burs,

-          ProjeYöneticisi ve Akademik Tez Danışmalarına Proje Teşvik İkramiyesi,

-          Özel SektörKuruluşlarına İstihdam Desteği sağlanacaktır.

 

 

Etkinliğe Kayıt İçin Lütfen Tıklayınız!


Etkinliğekatılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

 

Saygılarımızla,

ARİNKOM TTO