Teknogirişim Eğitim Programı 

 

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM/TEKNOYATIRIM  DESTEĞİ

Teknolojik Ürün Yatırım/Teknoyatırım Desteği toplantısı 5 Mayıs 2016 günü Ankara’da gerçekleştirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın açılış konuşması ile başlayan program 4 oturumda tamamlandı. İlk oturumda “Ticarileşmeye yönelik kamu destekleri” ele alındı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kemal ÖZTÜRK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı E.Türker FİDAN, katılımcılara konu ile ilgili detayları aktardı.

 • Nisan 2014 yılında genel müdürlük tarafından yürürlüğe giren programdan yararlanmak için 3 kategori bulunuyor;
 • Teknogirişim sermayesi ya da SAN-TEZ TÜBİTAK gibi Ar-Ge destek programlarını başarıyla tamamlamış girişimciler
 • İnceleme patent belgesine sahip olanlar
 • TGB’lerde faaliyet gösterip Ar-Ge yapan girişimciler
 • Desteklenen  yatırım türleri ise
 •  Ar-ge firması iseniz ve seri üretiminiz yoksa başvurabilirsiniz.
 • Seri üretim faaliyetinde bulunan fakat aynı sektör içinde farklı bir ürün için seri üretim yapmak isteyen girişimciler de başvurabilir.(ürün çeşitlendirme)
 • Makine,  teçhizat desteği: Alınan makine ekipmana verilen hibe desteği
 • Kredi Faiz  Desteği: Alınacak makine ekipman için çekeceğiniz kredi için verilen faiz desteği
 • İşletme Gideri  Desteği: Kira, Enerji, Personel giderleri kapsamında verilen destek
 • Küçük  ölçekli işletmeler bu desteklerin 3’ündende faydalanabiliyor, orta ölçekli İşletmeler ise makine ve teçhizat ve kredi desteğinden faydalanabiliyor. Büyük ölçekli işletmeler bu durumda sadece makine teçhizat desteğinden yararlanabiliyor.
 • Küçük ölçekli işletme makine teçhizat desteğinden faydalanırken, üst limit 5 milyon TL. Yerli makine için yüzde 50 ithal makine için yüzde 40 hibe desteği veriliyor.
 • Orta ölçekli işletmeler için üst limit 4 milyon TL, büyük işletme için üst limit 2 milyon TL. Makine desteği ve kredi desteğinden faydalandıktan sonra 1 yıl boyunca enerji, kira ve personel giderinin yüzde 75 ine kadar olan tutarı bakanlık tarafından karşılanıyor. Bir ar-ge çalışanını asgari ücret tutarına kadar olan limitini yine bakanlık karşılıyor. İşletmeler faydalandıkları desteklerin harcamalarını kendi iş planı dâhilinde dağıtabilme imkânları bulunuyor.
 • Hangi yatırım  araçları desteklenir?
 • Ana makine, yardımcı makine, fizibilite raporu(5 milyon TL’ye kadar işletmelere yapılması zorunlu tutuluyor), montaj gideri, makine taşınma sigorta gideri. 2. El makine, inşaat, ulaştırma giderleri desteklenmemektedir. Bu sene yeni uygulama olarak yatırım tutarı dikkate alınarak sözleşme yapılır yapılmaz yüzde 50 ön ödeme yapılması planlanıyor. Her yıl geliştirme raporu sunulması da yine zorunlu uygulamalar arasında.
 • İşletmelerin başvuru yaparken sundukları ürünün Türkiye’de yenilik getirecek özelikleri olan bir ürün olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Yatırım süresi ise 36 ay olarak planlanmıştır.                    

Eğitim Sunum Dosyasını İndirmek için: Sunum Teknoyatırım.pptx