TGB Kanununda Kurumlar Vergisi İstisnasında Yapılan Değişiklikler ve Yazılımcıların Sanayici SayılmasıDeğerli Girişimcilerimiz,

Bakanlar Kurulu'nun 19.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10821 sayılı kararı ile TGB firmalarının yararlandığı Kurumlar Vergisi İstinasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bununla ilgili bilgilendirme yazısı ve konu ile ilgili Global System Firması'ndan vergi uzmanının yaptığı sunumu ekte bulabilirsiniz. 

Dokumanları incelemenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

ATAP A.Ş