TGB Uygulama Yönetliğinde Dün Yapılan Değişikliğe DairSayın Girişimcimiz;

Dün itibariyle TGB Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş olup, “TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİND DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” e-posta ekimizde tarafınıza gönderilmiştir. Yönetmeliğimizde yapılan değişiklik ile Proje Bitirme Belgeleri işlemleri portal üzerinden yapılacak olup “TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in 5. Maddesinde anlatılmıştır.

Buna göre proje bitirme belgesi onayı Bakanlıkça onaylanabilmesi için, Yönetmeliğimizde belirtilen projenin bölgeye kabul edilmesi şartlarına uygun olmayan (Proje Değerlendirme Komisyonu nitelikleri uyuşmayan veya Destek almış projelerin destek aldığı kurumdan onay kodları olmadan vs.) projelerinizin proje bitirme belgeleri Bakanlık tarafından onaylanmayacaktır. Proje bitirme belgesi olmayan firmalarımıza ise Kurumlar Vergisi muafiyeti uygulanamayacaktır. İlgili Kanun maddesi aşağıda belirtilmiş olup, ayrıca e-posta ekimizde (Geçici 2. Madde) verilmiştir.

Ek  fıkra: 18/6/2017-7033/64 md.) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

NOT: İlgili yönetmelik ve kanunu e-posta ekinde bulabilirsiniz. Konu ile ilgili firmanızdan sorumlu muhabecilerinizi bildirmenizi önemle rica ederiz. Ayrıca muhasebicinizin ad-soyad, telefon ve e-posta bilgilerini ivedilikle atap@atap.com.tr adresine gönderiniz.

İyi çalışmalar dileriz