TOPLANTI ODASI DEĞİŞİKLİĞİ HK.Değerli Girişimcilerimiz;

Anadolu Teknopark binası 1. katta yer alan toplantı odasının kullanım süresi ve  kullanım sayısı göz önüne alarak toplantı odasının yeri bodrum kat B2 'nolu oda olarak değiştirilmiştir. 

Toplantı odası kullanımının bina görevlisi Hebib KAYNARCALIOĞLU'na bilgi verilerek yapılması hususunda gereğini rica ederiz.


ATAP A.Ş.