TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi hk.Değerli Girişimciler,

TÜBİTAK TEYDEB kapsamında desteklenen projelere ait bazı veri alanlarının TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)’te Paylaşımı uygulamasının başlangıç tarihi 23 Şubat 2021 olarak güncellenmiştir.

Proje erişim yetkileri düzenleme işlemlerinin yapılabilmesine ilişkin gerekli evrakların Başkanlığımıza iletilmesi için en geç 5 Şubat 2021 tarihine kadar kargoya verilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS), 2004 yılından bu yana Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. ARBİS’e Türkiye'de ve yurt dışında görev yapan araştırmacılar kayıt olmaktadır. ARBİS’te paylaşılacak verileri sadece kayıtlı araştırmacılar görebilmektedir.

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası doğrultusunda desteklenen projelere ait bazı veri alanları ARBİS üzerinden sorgulanabilecek veya görüntülemeye açık hale getirilecektir. Böylelikle, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler kapsamında yeni işbirlikleri oluşturulmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatı kapsamında kuruluşunuzun tamamlanan ve destek süreci devam eden projelerine ait verileri ARBİS’te aşağıdaki kapsamda paylaşılacaktır;

1) Aşağıdaki veriler ARBİS’te paylaşılacaktır;

a) Proje Adı

b) Kuruluşun Adı, Telefonu, E-posta Adresi, Web Adresi, İli

c) Proje Destek Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Proje Süresi

d) Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar

e) Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör, bu sektör ile ilişkilendirilmiş NACE kodu ve açıklaması

f) Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör

g) Anahtar Kelimeler

2) Kuruluşların herhangi bir itirazının olmaması halinde yukarıdaki verilere ilave olarak aşağıdaki veriler de ARBİS’te paylaşılacaktır.

a) Proje Özeti

b) Projenin Amacı

c) Tamamlanmış Projeler için Proje Çıktılarının Teknik Özellikleri

Yukarıda açıklanan çerçevede projelere ait 1 numaralı maddede belirtilen bilgilerin TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) ortamında paylaşılmasına 23  Şubat 2021 tarihi itibarı ile başlanacaktır. 2 numaralı maddede belirtilen proje bilgilerinin paylaşılmamasını istemeniz halinde, Kuruluş Yetkilisinin veya Yetkilendirilmiş Firma Yetki Yöneticisinin https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra Proje Erişim Yetkileri Düzenleme ekranından E-İmza kullanarak Onay Vermediğini belirtmesi gerekmektedir. Ancak, 22 Şubat  2021 tarihine kadar proje bilgilerinin paylaşılmasına itiraz etmeyen kuruluşlara ait yukarıda 2 numaralı maddede belirtilen proje bilgileri de ARBİS’te paylaşılacaktır.

Önemli Not:

1. Proje erişim yetkileri düzenleme işlemleri SADECE “Kuruluş Yetkilisi” rolü veya “Firma  Yetki Yöneticisi” rolüne sahip kullanıcılar tarafından elektronik imza (E-İmza) kullanılarak yapılabilmektedir.

2. Yukarıda belirtilen kullanıcılar tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden Proje Erişim Yetkileri Düzenleme menüsünden yukarıdaki 2 numaralı maddede belirtilen proje bilgilerinin paylaşılmasına Onay Vermeme işlemlerini gerçekleştirebilir. Ekte iletilen “ARBİS İçerisinde TEYDEB  Proje Bilgilerinin Görüntülenebilmesi Kullanıcı Kılavuzu”  nda belirtilen adımların takip edilmesi önerilmektedir.

3.  “Kuruluş yetkilisi” rolü kuruluş bazlı ön kaydını tamamlayan kuruluşların kuruluş yetkililerine tanımlanan bir roldür. Kuruluş bazlı ön kayıt işlemini yapmayan kuruluşlarda, “Kuruluş Yetkilisi” rolü bulunmamaktadır. Kuruluş Yetkilisi rolü bulunmayan kuruluşlar, “Firma Yetki Yöneticisi” rolü alarak işlemleri gerçekleştirebilirler.

4. “Firma Yetki Yöneticisi” rolüne sahip mevcut kullanıcıların ARBİS’te veri paylaşımı ile ilgili işlem yapabilmesi için aşağıdaki formun doldurularak kuruluşunuza ait imza sirküleri fotokopisi ile birlikte posta yolu ile Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

5. “Firma Yetki Yöneticisi” rolü alarak, işlemleri yapabilmek için, aşağıdaki linkte yer alan formun ARBİS ile ilgili kısmı işaretlenerek ekinde kuruluşunuza ait imza sirküleri fotokopisi ile birlikte Başkanlığımıza posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

ARBİS’te Veri Paylaşımına ilişkin uygulamanın 23 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olması sebebiyle “Firma Yetki Yöneticisi” formunun Başkanlığımıza iletilmesi için en geç 5 Şubat 2021 tarihine kadar kargoya verilmesi gerekmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/firmayetkiyoneticisiyetkilendirmeformu_aralik_2020.doc

6. Ortaklı projelerde, proje erişim yetkileri düzenleme işlemleri SADECE Yürütücü Kuruluş’un  “Kuruluş Yetkilisi” veya “Firma Yetki Yöneticisi” rolüne sahip kullanıcıları tarafından elektronik imza (E-İmza) kullanılarak yapılabilmektedir.

 

İrtibat  Bilgisi:

Tuğba    Kayaaslan
Tel :312 298 96 06 (Mesai saatleri içinde (08:30-17:30))
tugba.kayaaslan@tubitak.gov.tr
Saadet    Arslanbay
Tel:312 298 93 29 (Mesai saatleri içinde (08:30-17:30))
saadet.arslanbay@tubitak.gov.tr

Kargo  İçin Posta Adresimiz:

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK Ek Hizmet Binası

İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/C
 06530 Çankaya/ANKARA