TÜBİTAK Teknoloji Transfer İlanları Hk.Sayın İlgili,

TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik uyarınca aşağıda bahsedilen teknolojilerin transferi basit lisanslama yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yani her istekli Teknoloji Transfer İlanında belirtilen şartları taşıması halinde söz konusu teknolojiye sahip olabilecektir. Böylelikle,  lisans sahibi olan firmalar TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş bir teknolojinin  üretim, geliştirmesini ve satışını yapabilecektir.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen Yüksek  Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine, Yüksek  Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı ve Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü - OZAN teknolojilerinin transfer ilanları Resmî Gazete'de ve TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

Aşağıdaki İlan linklerinden teknoloji transfer şartları hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yüksek  Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine Teknolojisi

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine isimli fikrî ürün, bir termoset reçine malzemesi olup, özellikle yüksek sıcaklıktaki ortamlarda fiziki yapısı bozulmadan çalışması için tasarlanan her türlü kompozit malzeme üretiminde, yüzey kaplamalarında ve yapıştırıcılarda ham madde, ürün veya yan ürün (prepreg) olarak kullanılabilmektedir.Termoset reçineden üretilmiş kompozit malzemelerin kullanıldığı sektörlerin başında havacılık ve uzay sanayi, otomotiv sanayi, elektronik sanayi, savunma sanayii gelmektedir. Bahse konu fikrî ürünün Tg (The Glass Transition Temperature) (Camsı Geçiş Sıcaklığı) değeri 230 °C'nin üzerinde ve ablatif (artabilir) özellikte olması (300-350 °C sıcaklığa kadar mukavemet göstermesi) sebebiyle taşımacılık araçlarının motor aksamlarında, kaplama malzemelerinde, gövde panellerinde, elektronik veya aviyonik devrelerinde, sızdırmazlık contalarında, kablo yalıtımlarında; ayrıca, özgül ağırlığının düşük olması ve yüksek sıcaklık mukavemetinin bulunması dolayısıyla kompozit malzeme kullanılması gereken hava ve uzay araçlarında, savunma sanayii mühimmatlarında, elektronik aksamlarda (savaş uçakları, sivil uçaklar, roketler, uzay mekikleri, uydular, füzeler, elektronik devreler, esnek konektörler, yonga taşıyıcılar vb.) kaplamalarında ve yapıştırıcılarda kullanılabilir. Ayrıca; fikrî ürün hem fenolik hem de bismaleimide (BMI) özelliği göstermektedir. Fikrî ürünün yurt içi muadili bulunmamakla beraber yurtdışında da aynı özellikleri (hem fenolik hem BMI) gösterebilen muadili bulunmamaktadır.

Fikrî ürünün üretilebilmesi için gereken malzeme listesi ana hatlarıyla reaktör, akış ölçer (gaz geçişi için), mekanik karıştırıcı, su banyosu, terazi, döner evaporatör (buharlaştırıcı), vakum etüvü, beher, cam balon, ayırma hunisi, azot gazı ve belirli kimyasallardan oluşmaktadır. Ayrıca; Reaktör temizlenmesi yapılması ile "Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı" gibi farklı ürünlerin de elde edilmesi mümkündür. Söz konusu teknoloji Füze Teknolojisi Kontrol Rejimine tabidir.https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/yuksek-sicaklik-dayanimli-polimerik-recine-teknoloji-transferi

Yüksek  Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı Teknolojisi

Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı çeşitli zorlu uygulamalarda, olağanüstü yüksek sıcaklıkta servis sağlamak için tasarlanmış, modifiye edilmiş reaktif bir poliimid yapıştırıcı çözümüdür. Fikrî ürün, 300°C gibi yüksek sıcaklık değerlerine kadar ulaşan servis ortamlarında uzun süreli performans göstermekle birlikte 450°C’lere kadar ulaşan sıcaklıklarda da anlık dayanım gösterir. Fikrî ürün, birçok poliimidden daha yüksek bir bükülme mukavemeti sağlar. Ayrıca çeşitli malzemelerde iyi bir yapışma özelliği gösterir. Düzgün kürlendiğinde, yüzeyi çürüten ve sonunda polimeri bozabilecek güçlü alkali çözeltiler hariç birçok çözücü ve kimyasaldan etkilenmez.

Uygulama Alanları: Fikrî ürün, 300°C sıcaklıklara ulaşan yapıştırıcı uygulamalarında mükemmel yapışma mukavemeti gösterir. Uygun şekilde hazırlanmış paslanmaz çelik, bakır, alüminyum ve titanyum alaşımlarında mükemmel metal-metal yapışma mukavemeti sağlar. Yaşlanma çalışmaları, yapıştırıcının 250°C’ye varan sıcaklıklarda 4000 saati aşan uygulama sürelerinde %75’e kadar yapışma mukavemetini koruduğunu göstermektedir.


Fikrî ürünün üretilebilmesi için gereken malzeme listesi, Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine üretilebilmesi için gereken malzeme listesi ile benzerdir. Söz konusu teknoloji Füze Teknolojisi Kontrol Rejimine tabidir.

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/yuksek-isil-dayanimli-yapisal-yapistirici-teknoloji-transferi

Katlanabilir  Metal Mayın Dedektörü - OZAN Teknolojisi

Fikrî ürün; güvenlik kuvvetlerinin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgeleri ile ihtiyaç duyulan diğer alanlarda mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) aramasını hızlı, kolay ve yüksek doğrulukla yapabilmesi için geliştirilmiştir. Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü - OZAN; hızlı kurulum, hafif tasarım, kolay kullanım, ergonomik/katlanabilir oluşu ve gelişmiş toprak dengeleme özellikleri ile öne çıkmaktadır.Söz konusu fikrî ürün, 30 Nisan 2020 Tarih ve 31114 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan "5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (KTL)" içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle; Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü - OZAN teknolojisinin transferi, Millî Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) alınan teknoloji transfer izni kapsamında gerçekleştirilecektir. Teknoloji Transfer Paketinin içeriği, başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

Teknolojiyi transfer edenlerin Teknoloji Transfer Paketini yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi güvenlik güçlerimiz bünyesinde kullanılacak ürünlerin üretiminde kullanması, ilgili teknolojinin ihraç sürümlerini üretilebilmesi için MSB’den ayrıca izin alması ile teknolojiyi transfer etmek isteyen isteklilerin ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olması gerekmektedir.

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katlanabilir-metal-mayin-dedektoru-ozan-teknoloji-transferi

Meydana getirilen buluşlar, ülkemizin teknolojik ihtiyaçları doğrultusunda, yerli ve millî imkanlar dâhilinde, ülkemizin dışa bağımlılığının azaltmak için geliştirilmiştir. Söz konusu teknolojilere ait başvuru için gerekli belge ve şartlara belirtmiş olduğumuz bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Kurumumuzun transfer edilmeye hazır diğer teknolojilerine ait ilanlara da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-ilanlar

Konuyla ilgili olarak her zaman iletişime açık olduğumuzu belirtmek ister, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Serkan ER

Uzman

Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı

 

Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere

06100 ANKARA

T +90 312 298 1502

F +90 312 468 8612


 www.tubitak.gov.tr
 serkan.er@tubitak.gov.tr

................................................................


  

        


  
Sorumluluk  Reddi