Tübitak'tan-1511- Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları Çağrı Duyurusu"Tübitak'tan-1511- Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları Çağrı Duyurusu"

Çağrının amacı;
Uluslararası düzeyde rekabet edebilir, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edebilecek, bilgi toplumuna geçişte altyapıyı destekleyecek, özgün değeri olan Ar-Ge projelerinin çıkartılması hedeflenmektedir. Gömülü Sistemler alanında uluslararası rekabet düzeyi ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürün odaklı aşağıda belirtilen alanlarda yer alan projeler desteklenecektir:

- Gömülü yazılım geliştirme ve tasarım araçları
- Performans öngörme ve doğrulama araçları
- Gömülü yazılım test sistemleri 
- Yazılım simülasyonu ve çevrimiçi yazılım geliştirmeye yönelik araçlar
- Gömülü sistemler için programlama araçları tasarımı

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Proje çıktılarının aşağıdaki maddelerle uyumlu olanları öncelikli olarak değerlendirilecektir.
- Yaygın olarak kullanılan mikro işlemcileri, ARM, FPGA, GPU tabanlı platformları destekleyen yazılım araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemlere uygun hata ayıklama yazılım araçlarının geliştirilmesi de beklenmektedir.
- Gerçek zamanlı uygulamalarla birlikte kullanılabilir olması.
- Bu alandaki mevcut uluslararası kabul gören yazılımlarla en az eşdeğer sonuçlar üreten
programların geliştirilmesi.
- Hazırlanacak yazılımların kullanıcı ara yüzleri olmalıdır. Bu ara yüz tüm değişken ve sinyallerin
gerçek zamanlı olarak da izlenebilmesi ve raporlanabilmesine olanak vermelidir.
- Yazılım test araçlarının sistemin (tek ya da çok modüllü) tüm giriş çıkış olasılıklarını tarayacak şekilde geliştirilmesi.

Diğer Hususlar:
- Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlık veya hizmet alımı
koşulu aranacaktır.
- Ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata uygunluk aranacaktır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Proje süresi üst sınırı : 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 3.000.000 TL
Diğer hususlar : Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 4.000.000 TL’dir

Son Başvuru Tarihi:  21 Aralık 2015