Türk Akreditasyon Kurumu hk.Sayın yetkili,

Türk Akreditasyon Kurumunun Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olduğuna ilişkin 06.03.2020 tarihli ve 32794192-000- 099-1293 sayılı yazısı ekte gönderilmektedir.

Koordinasyon İşleri_Ek_Akreditasyon Hizmetleri.pdf

Saygılarımızla;

ATAP A.Ş.