Uzaktan Çalışma (01/01/2021-28/02/2021)Sayın Yetkili/İlgili,

 

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle TeknolojiGeliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışındanuzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıklarıpersoneli Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böyleceTeknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanunkapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenençerçevede yararlanmaya devam etmelerine  31 Aralık 2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

 

Gelinen aşamada; 31 Aralıkta sona eren uzaktançalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamındaistihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabipersonele isabet eden toplam çalışma süresinin  01 Ocak - 28 Şubat 2021 tarihleriarasında %60 ını aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için TeknolojiGeliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

 

Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 

Sağlıklı günler dileriz.

 

 

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü