Uzaktan çalışma süresi %60'tan %100'e uzatıldıATAP A.Ş. olarak, girişimcilerimizden gelen yoğun talep nedeni ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde uzaktan çalışma süresi %60'tan %100'e uzatıldı. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü uzatmayı aşağıdaki metinle ilgililere duyurdu.

"Gelinen aşamada; ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin yapılan revizyon ile Mayıs 2021 için %100'e uzatılmasına karar verilmiştir."