Hatırlatma! Yıllık Dönem Raporu Sonlandırılması Hk.Değerli Girişimcilerimiz;

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının j) bendinde“Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin,Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması,….” hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden 2018 yılı verilerinizi BİLTEK portala 24/05/2019 Cuma gününe kadar girmenizi, sürenin bakanlık tarafından belirlendiğini göz önüne alarak bilgilerin geciktirilmemesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermenizi, veri girişlerini tamamlayan girişimcilerimizin atap@atap.com.tr adresine bilgilendirme maili atmalarını rica eder, iyi çalışmalar dileriz. 

-----------------------------------------

Değerli Girişimcilerimiz;

Bildiğiniz üzere yıllık dönem raporları hazırlık sürecindeyiz ve tüm veri girişleri tamamlandıktan sonra dönemlik rapor oluşturulması gerekmektedir. 

Dönemlik rapor yönetici şirket tarafından onaylandıktan sonra girişimci rapor üzerinde değişlik yapamaz. Bu sebeple raporlarınız 24 Mayıs Cuma gününe kadar onaylanmayacaktır. 

Dönemlik raporlarınızın çıktılarını 27 Mayıs - 31 Mayıs 2019 tarihleri arası sistemden  alarak (firma yetkili imza  kaşe ve mali müşavir imza  kaşe yaparak) tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 

ATAP A.Ş.

----------------------------------------------------------------------------------

Değerli Girişimcilerimiz;

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının j) bendinde“Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin,Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması,….” hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden 2018 yılı verilerinizi BİLTEK portala 24/05/2019 Cuma gününe kadar girmenizi, sürenin bakanlık tarafından belirlendiğini göz önüne alarak bilgilerin geciktirilmemesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermenizi, veri girişlerini tamamlayan girişimcilerimizin atap@atap.com.tr adresine bilgilendirme maili atmalarını rica eder, iyi çalışmalar dileriz.