Yönetici Şirket BilgilendirmeDeğerli Girişimcilerimiz;

ETGB Yönetici Şirketi ATAP A.Ş -  04/11/2020 tarih ve 9561 sayılı resmi yazımız : RESMİ YAZI.pdf