ESOESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Eskişehir Sanayi Odası 1 Kasım 1968 tarihinde, o zamana kadar bir çatı altında oldukları Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılarak, il'de sanayileşmeye hız kazandırmak ve sanayicilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek üzere, bağımsız bir Oda olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Kurulduğu ilk günden bu güne kadar Eskişehir Sanayi Odası, il ve bölge sanayicisinin sorunlarını kamuoyunda her zaman dile getirerek, çözüm önerileri sunmuş, sanayileşmenin önemi konusundaki çalışmalarıyla ülkemizin öncü odalarından biri olmuştur.

Eskişehir Sanayi Odasının kurulduğu ilk yıllarda 85 olan üye sayısı, şu anda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 645 firmaya ulaşmıştır. Halen Oda üyesi olan 645 firma 13 meslek komitesi içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Oda yönetimi söz konusu bu grupların kendi içlerinde belirledikleri 2 üye ile Oda meclisini oluşturmakta, bu mecliste kendi içinden yönetim kurulunu belirlemektedir.

Eskişehir Sanayi Odası, 5174 sayılı kanuna dayanarak 1968 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini bu yasa çerçevesinde sürdürmektedir. Bir yasaya dayanılarak kurulmuş olmasının kazandırdığı kamu kimliği yanında özel sektörü her platformda temsil eden profesyonel bir kurumdur.

ESO, temsil ettiği sanayi kesimin faaliyetlerini destekleme görevinin yanı sıra, yasa ile kendisine verilen ve aşağıda belirtilen yükümlülüklerini de yerine getirmekten yükümlüdür. ESO, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk taşıyan bir sivil toplum örgütü bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaynak: www.eso.org.tr