ESOESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Eskişehir Sanayi Odası 1 Kasım 1968 tarihinde, o zamana kadar bir çatı altında oldukları Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılarak, il'de sanayileşmeye hız kazandırmak ve sanayicilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek üzere, bağımsız bir Oda olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Kurulduğu ilk günden bu güne kadar Eskişehir Sanayi Odası, il ve bölge sanayicisinin sorunlarını kamuoyunda her zaman dile getirerek, çözüm önerileri sunmuş, sanayileşmenin önemi konusundaki çalışmalarıyla ülkemizin öncü odalarından biri olmuştur.

Eskişehir Sanayi Odasının kurulduğu ilk yıllarda 85 olan üye sayısı, şu anda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 645 firmaya ulaşmıştır. Halen Oda üyesi olan 645 firma 13 meslek komitesi içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Oda yönetimi söz konusu bu grupların kendi içlerinde belirledikleri 2 üye ile Oda meclisini oluşturmakta, bu mecliste kendi içinden yönetim kurulunu belirlemektedir.

Odamızın ilk Meclis Başkanı Hüsnü Yerçil'dir. Bu görevi 1974 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra Kazım Alanya görevi devralmış ve 1979 yılına kadar sürdürmüştür. 1979 yılından Eylül-2000 tarihine kadar ise Mesut Erez bu görevi sürdürmüştür. Mesut Erez, bilindiği gibi ülkemiz siyasi tarihinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Mesut Erez geçmiş hükümetler döneminde Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Eylül-2000 tarihinde yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığı görevine Yavuz Zeytinoğlu seçilmiş, 2013 yılı seçimlerinde ise İsmail Kunduracı seçilmiş olup halen devam etmektedir.

Eskişehir Sanayi Odasının ilk Yönetim Kurulu Başkanı ise merhum İsmail Kanatlı'dır. 1968-1972 yılları arasında görev yapmıştır. 1972-1974 yıllarında ise Orhan Erden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1974 yılında ise Mümtaz Zeytinoğlu bu göreve seçilmiştir. Mümtaz Zeytinoğlu'nun görevi elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği 8 Şubat 1979'a dek sürmüştür. Bu dönem Eskişehir Sanayi Odasının ulusal platformda adının en çok duyulduğu bir dönemdir. Ülkemizdeki ulusal sanayi bilincinin gelişmesinde Mümtaz Zeytinoğlu'nun önemli katkıları olmuştur. Mümtaz Zeytinoğlu'nun vefatından sonra kısa bir dönem Turgut Çuhacı ve Metin Erözlü bu görevleri sürdürmüşlerdir.

1979 Kasım ayında yapılan seçimlerde ise başkanlığa Yavuz Zeytinoğlu seçilmiş ve aralıksız olarak 10 yıl bu görevi sürdürmüştür. 1989 yılında yapılan seçimlerle Savaş M. Özaydemir Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.

Eskişehir Sanayi Odası sanayileşmenin ülke için önemini her zaman önde tutmuş ve kalkınmanın tek yolu olarak görmüştür. Odamız bu yolda ülke kalkınmasının ilgilendiren meselelere yasaların kendine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ciddiyetle eğilmeyi görev olarak benimsemiş bir kurumdur. Bu anlayış, Odamızı meslek kuruluşları arasında hak ettiği seviyeye ulaştırmıştır.

Kaynak: www.eso.org.tr

X
Teknopark Muhasebe destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
Muhasebe Destek Hattı